Hopp til innhold

Norsk politi verner krigsforbrytere

Han var general og knyttes til overgrep, vold og etnisk forfølgelse i Afghanistan. Nå bor han i Norge, og myndighetene har bestemt at han ikke skal etterforskes.

Generalen
Foto: NRK

NRK har dokumenter som forteller at Politiets sikkerhetstjeneste selv har slått fast at mannen er ansvarlig for krigsforbrytelser i Afghanistan.

Det er grunn til å tro at han har utført voldelige handlinger som strider mot menneskerettighetene.

Fra hemmelig POT-brev

Likevel har myndighetene bestemt at han ikke skal etterforskes.

Ikke hvem som helst

En desemberdag for åtte år siden kommer en afghansk general til Norge fra Tyrkia. Han er ingen hvem som helst. I hans nære fortid finnes historier om vold, overgrep, drap og etnisk forfølgelse.

Han var nær rådgiver av en av Afghanistans mest beryktede krigsherrer i nord, Abdul Rashid Dostum. Sammen hadde de full kontroll i byen Mazar-e-Sharif i 90-årene.

General Rashid Dostum
Foto: MAXIM MARMUR / AP

Dostum har fortsatt stor innflytelse i nord, der de norske soldatene er. Etter 11. september 2001 er han en av de viktigste allierte til de vestlige styrkene i kampen mot Taliban. I Norge sitter generalen som har inngående kjennskap til Nord-Afghanistan og Dostums organisasjon.

Blodig epoke

Sam Zia-Zarifi er leder for Amnestys Asia-avdeling. Han kjenner generalen godt.

- Fra 1994 til 1997 var borgerkrigen inne i en veldig blodig fase. Generalen blir forfremmet til general i Dostums private hær, forteller Sam Zia-Zarifi.

- Han hadde høy utdannelse da han kom under Dostums kommando i Nordalliansen. Oppdraget var å vinne borgerkrigen, deretter å bekjempe Talibans framgang i nord.

- Amnesty har ikke detaljerte opplysninger om hendelsene i nord. Ironisk nok har generalen selv gitt oss det meste av informasjonen vi har om Nordalliansen i disse årene. Han har nemlig skrevet bok om det, forteller Sam Zia-Zarifi.

Generalens bok

En bok som hvitvasker ham selv.

Ødelegger, dreper og voldtar

Generalen hadde en overordnet rolle og delte ut ordre.

- Kanskje er han ikke den verste blant de verste, men likevel ansvarlig for en rekke overgrep som etnisk forfølgelse av hazaraer og pashtuner, begge minoriteter i Nord-Afghanistan.

- Dostums menn ødela, med generalens vitende, landsbyer i nord. De voldtok og drepte både kvinner, menn og barn, og de satte mange til tvangsarbeid, sier Zia-Zarifi.

Det er mange grunner til å etterforske generalens handlinger i Nord-Afghanistan. Han var direkte ansvarlig for grove brudd på menneskerettighetene.

Sam Zia-Zarifi Amnesty

Sam Zia-Zarifi i Amnesty tror at norske myndigheter er lite interessert i å tirre den mektige krigsherren Abdul Rashid Dostum.

Da afghaneren i 2003 ble omtalt i VG som PST-kilde, kom det fram at han var general . Likevel ble det ikke satt i gang etterforskning

Snarere tvert i mot, for norske myndigheter bestemte for nesten fire år siden at han ikke skulle etterforskes. Det besluttet Oslo Statsadvokatembeter etter råd fra PST, som mente det ikke var mulig å etterforske den.

- Har fortalt alt

NRK har hatt mange samtaler med generalen. Han ønsker ikke å gi noe intervju. Han sier at han har fortalt alt om sin bakgrunn til norsk politi. I åtte år har han bodd her, uten å bli etterforsket.

Han har vært viktig for norsk sikkerhetstjeneste både før og etter 11.september 2001. I et hemmeligstemplet brev fra sommeren 2001 skriver Politiets Overvåkningstjeneste, POT:

- Han har hatt en ledende militær rolle under general Dostum.

Hemmelige dokumenter
Foto: NRK

Ståle Ulriksen, forsker i NUPI, forteller at vestlige sikkerhetstjenester hadde fokus på Afghanistan også før terrorangrepet på tvillingtårnene 11.september 2001. Årsaken var at Al Qaidas hovedkvarter lå her.

- Etter 11.september ble det avgjørede å samle etterretningsopplysninger om Afghanistan, sier Ståle Ulriksen. Uten kunnskap var det uforsvarlig å sende norske soldater dit.

PST trenger kunnskaper om hvem som har makt og hvilke forbindelser de har. General Abdul Rashid Dostum er uzbeker og hadde full kontroll i sin provins. Det har han fortsatt, ifølge Ulriksen. Informasjoner om Dostums organisasjon er derfor avgjørende for PST.

Der ligger kanskje forklaringen på at generalen i Norge får være i fred for etterforskerne av krigsforbrytelser. Verken Politiets Sikkerhetstjeneste eller justisminister Knut Storberget vil kommentere saken.

NETT-TV: Spekter om krigsforbrytere kl 20.10 NRK2

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger