Hopp til innhold

Mahdi og Verona må ut av Norge

Høyesterett har avvist anken fra familiene til Verona Delic (10) og Mahdi Shabazi (9) på Rjukan. Dermed sendes Mahdi til Iran, mens Verona må forbli i Bosnia.

Verona Delic (9) og Mahdi Shabazi (8)

Høyesterett har avvist anken fra familiene til Verona Delic (9) og Mahdi Shabazi (9) på Rjukan.

Foto: Anne Lognvik og Knut Skyllingstad / NRK

Høyesterett har nå avsagt dom i saken til Mahdi Shabazi (9), Verona Delic (10) og familiene deres. Begge familier bor på Rjukan.

Shabazi-familien er opprinnelig fra Iran, og UNE har vedtatt at familien skal sendes tilbake dit. Familien har krevdat vedtaket gjøres om fordi de som kristne risikerer forfølgelse i hjemlandet Iran. De mener også at UNE ikke har lagt vekt på Mahdis tilknytning til Norge.

Familien Delic har allerede blitt sendt tilbake til Sarajevo, etter elleve år i Norge. Både Verona og hennes lillesøster Aurora er født på Rjukan. UDIs første asylvedtak i Delic-saken ble fattet 18. november 2003 og den første klagen sendt til UNE 9. desember samme år.

Ni år gamle Verona Delic er fødd og oppvaksen på Rjukan i Telemark. I mars i år blei familien henta av politiet, og uttransportert til i Bosnia. No skal Høgsterett behandle saka.

Er Verona norsk nok for staten Norge?

Barns beste skal ikke trumfe alt

I dommen fra Høyesterett heter det at UNE har vurdert hensynet til barnets beste på en forsvarlig måte.

Hensynet til barnets beste skal vurderes opp mot innvandringsregulerende hensyn slik regjeringen har beskrevet i stortingsmelding «barn på flukt». Barns beste skal veie tungt, men ikke trumfe alt, fastslår Høyesterett.

Høyesterett har også slått fast at domstolene skal vurdere faktum i saken på vedtakstidspunktet, ikke på domstidspunktet.

Avgjørelsen blant Høyesteretts 19 dommere ble tatt med dissens, men med et stort flertall for å opprettholde utvisningsvedtaket.

Utviser alvorlig syk gutt

Store konsekvenser for alle barna

Advokat Arild Humlen

Familien Shabazis advokat Arild Humlen.

Foto: PER R. LØCHEN / Scanpix

Familienes advokater er svært skuffet etter dommen.

– Dette er veldig skuffende, og vil ha store konsekvenser for alle de andre asylbarna. Man kan vanskelig se for seg at man kan bringe disse sakene inn for retten nå. Høyesterett har gitt klar beskjed, sier Delic-familiens advokat Håkon Bodahl-Johansen.

Totalt bor det 540 barn på norske asylmottak som har vært i Norge i mer enn 3 år. 26 av dem har vært i Norge i over sju år.

Vurderer Menneskerettsdomstolen

Både han og Shabazi-familiens advokat Arild Humlen, mener at Høyesterett nå spiller ballen tilbake til Stortinget.

– Det er opp til Stortinget å lage forskrifter som klargjør hva man ønske med tanke på lengeværende barn, sier Humlen til NRK.

Begge advokatene vil nå lese dommen grundig, og skal vurdere om de vil ta dommen videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Begge noteter seg også at fem av dommerne har tatt ut dissens, og ser på det som et skritt i en annen retning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ