Hopp til innhold

Hogger ned fuglenes fødestuer

Fugleunger og egg er fredet ved lov. Likevel hugges fuglehjemmene ned midt i hekkesesongen.

Skog hogges i hekkesesongen

HOGGER I HEKKESESONGEN: En trost har mistet både reir og egg da skogen den hekket i ble hugget et sted i Sarpsborg i Østfold i mai i år.

Foto: Bjørn Frostad/Norsk Ornitologisk Forening

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Trostens rede og egg ligger på bakken. Skogsmaskinene har jevnet skogen rundt med jorden. Kanskje rekker den å starte på nytt før det er for sent. Men hvor mange fugler som har mistet sjansen sin, er det ingen som har tall på.

– Hvert år i hekkesesongen foregår det massedrap av egg og fugler i norske skoger, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Flere titalls millioner fuglepar gjennomfører en krevende familieforøkelse her i landet fra slutten av mars og til ut i juli.

For 57 fuglearter, om lag 22 % av våre hekkefugler, er bestandene i tilbakegang, og for noen er nedgangen betydelig, skriver NOF på sine nettsider.

Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nært truet. Flatehogst omtales i flere forskningsrapporter som en medvirkende årsak.

Knut Tronsen

SJEKKER SKADENE: Knut Tronsen hadde 16 uglekasser i skogen, nå er halvparten av dem borte.

Foto: Bjørn K. Frostad

Uglekassa til hobbyornitolog Knut Tronsen henger skjevt med lokket halvveis av. Et annet tre der en kattugle hadde ungene sine er borte. Tronsen hadde om lag 16 uglekasser. I løpet av de siste årene er halvparten av trærne de hang i blitt hugget ned.

–Før plukket skogeieren kassene ned og satte dem på en stubbe. Nå blir de meid ned av skogsmaskinene. Småfuglene klarer kanskje å begynne på nytt denne sesongen, men for ugla er løpet kjørt, forteller Tronsen.

Mener loven ikke beskytter godt nok

Naturmangfoldlovens § 15 beskytter både egg og fugleunger. Båndtvang for hunder er begrunnet av hensynet til disse, jakt er innstilt og i skjærgården er det ikke tillatt å gå i land der sjøfugl hekker.

Men Landbruks- og matdepartementet tolker loven dit hen at det likevel er lov å hogge skogen mens fuglene hekker. (Se faktaboks.)

– Vi skulle ønske at skognæringen selv tok ansvar for ikke å hogge i denne viktige perioden. Fra vårt synspunkt hadde det vært best om loven sa det ikke var lov til å hogge når fuglene hekker, sier Eggen i NOF.

– Tar hensyn til fuglene

Hogsten skjer relativt jevnt hele året, fordi industrien trenger ferskt tømmer og fordi skogsmaskinentreprenørene skal kunne utnytte maskinene og sysselsette sine ansatte hele året. I hekketiden hogges under 0,1 prosent av skogarealet, ifølge Norges Skogeierforbund.

– Skogbruket er opptatt av at vi har et rikt dyre- og fugleliv i våre skoger. I vår miljøsertifisering tas det derfor hensyn til flere sjeldne og hensynskrevende fuglearter, spesielt i hekketiden, sier Hans Asbjørn K. Sørlie som er rådgiver i Skogeierfobundet.

Sørlie forteller at mange av de sarte fugleartene bruker samme reirplass over flere år. Registrerte reirplasser ivaretas ved at relevante miljødatabaser sjekkes ut før hogst. Alle som kjører skogsmaskin har gjennomført kurs i miljøsertifisering.

Men ornitologene er ikke like overbeviste, for NOF får stadig henvendelser fra fortvilte fuglekikkere.

– Så vidt jeg kjenner til er det ikke mange skogeiere som tar noe ekstra hensyn til fuglene i hekkesesongen. De store skogsmaskinene meier jo ned alt som er, sier Eggen.

AKTUELT NÅ