Hopp til innhold

Forlenger ordning for enklere sparing i aksjer og aksjefond

Det borgerlige flertallet på Stortinget vil utvide overgangsordningen til aksjesparekonto ut 2019. Det er klart etter et møte blant finanspolitikerne i Høyre, Venstre, Frp og KrF.

Enighet om å utvide fristen for skattefri overgang til aksjesparekonto

Flertallet i finanskomiteen er enige om å utvide ordningen med skattefri overføring fra aksjer og aksjefond til aksjesparekonto med ett år. Fra Venstre Helge Andre Njåstad (Frp), Terje Breivik (Venstre), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Vetle Vang Soleim (Høyre).

Foto: Cecilie Jensen / Høyre

De fire partiene er enige om å utvide fristen.

– Dette er en gledens dag for norske forbrukere. Dette er et nytt produkt som mange ikke har rukket å satt seg inn i. Det tok litt tid før jeg gjorde det også, og jeg sitter i finanskomiteen, sier Vetle Wang Soleim (H).

Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med skatteproposisjonen i desember.

Ifølge tall Forbrukerrådet har innhentet fra Verdipapirsentralen, er rundt en tredel av norske personkunders aksjeverdier overført til aksjesparekonto.

Forbrukerrådet har argumentert overfor komiteen at det fremdeles er to tredjedeler av flytteberettigede aksjesparere som risikerer å bli sittende «skattefast» i uhensiktsmessige investeringer.

Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det ved utløpet av oktober var opprettet 373.000 aksjesparekontoer i Norge, med en totalkapital på 64,5 milliarder kroner.

Den viktigste fordelen med aksjesparekonto, er at man kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt. Skatten betales først når man tar midler ut av kontoen.

– Bra for næringsliv og arbeidsplasser

– Aksjesparekonto er et bra tiltak for forbrukerne og for samfunnet. Vi mener det er bra hvis flere flytter mer av sine penger over til å spare i aksjer og aksjefond, og dermed mer kapital til næringsliv og arbeidsplasser, sier Helge André Njåstad i Frp.

Også i KrF, som nå forhandler med de borgerlige partiene om regjeringsmakt, mener man forbrukerne trenger mer tid til å sette seg inn i produktet.

– Erfaringene som Forbrukerrådet har hentet inn fra Sverige viser at det der tok opptil fire år før veksten i antall kunder som gjorde denne flyttingen flatet ut. Derfor er det bra at vi også her i Norge kan gi forbrukerne bedre tid på bli kjent med dette produktet, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Ordningen er ment å gjøre det enklere å spare i aksjer og aksjefond.

– Jeg synes det er positivt at tallene Forbrukerrådet har hentet inn fra Verdipapirsentralen viser at en tredjedel av norske kunder aksjeverdier er flyttet over, men det betyr også at to tredjedeler gjenstår, og da mener jeg at en utvidet overgangsordning kan bidra til at flere velger å se på dette, sier Terje Breivik i Venstre.

Skjær i sjøen

Fagdirektør Jorge Jensen sier til NRK på telefon fra Bangkok at han er glad for at stortingsflertallet nå utvider ordningen.

I et notat til finanskomiteen som NRK har fått tilgang til argumenterer Forbrukerrådet med at en stor del av norske fondskunders sparemidler fortsatt står utenfor ordningen, og viser til erfaringer fra Sverige som viser at det tar tid å flytte en stor masse forbrukere fra en spareordning til en annen.

Det har i tillegg vært andre skjær i sjøen som har dempet flytteviljen mener rådet:

  • Negativ oppmerksomhet rundt systemtekniske problemer og forsinkelser
  • Enkelte ulemper i ASK-ordningen rundt utbytte og skattemessig kontinuitet ved arv og samlivsbrudd.
  • De gode nyhetene er at disse svakhetene ser ut til å utbedres i 2019.
  • Den dårlige nyheten, hvis ikke fristen forlenges, er imidlertid at et flertall av den aksjesparende befolkningen ikke vil klare å flytte i tide.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger