Faremo advarer mot asylamnesti

Justisminister Grete Faremo (Ap) reagerer kraftig på opplysningene om at de fire ikke-sosialistiske partiene vurderer å innføre et amnesti for asylbarna.

Grete Faremo

Avtroppende justisminister Grete Faremo mener et eventuelt asylamnesti vil undergrave asylinstituttet og gi motstridende signaler.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Faremo mener et slikt amnesti vil være med på å undergrave selve asylinstituttet.

– De diskuterer altså forskjellsbehandling av en gruppe som har valgt å ikke rette seg etter norske myndigheters vedtak. Jeg vil advare både mot den kortsiktige tenkningen og de motstridende signalene dette gir, sier Faremo til NRK.

2000 personer

670 barn har bodd på norske mottak i over tre år. Om man regner med foreldre, søsken, og familier utenfor mottak, utgjorde gruppen opp mot 2000 personer i utgangen av august.

Alle har fått endelig avslag på sine asylsøknader.

– Den gruppen lengeværende barn med sine familier har vært lenge i Norge nettopp fordi de har nektet å forholde seg til norske myndigheters avslag på opphold, sier Faremo.

– Riktig med amnesti før en mer human asylpolitikk

Guri Melby

Guri Melby (Venstre) sier at amnesti ikke er noe ønskelig, men må til for å løse situasjonen akkurat nå.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, som skal fortsette regjeringssonderingene i dag, kan komme til å innføre et amnesti for asylbarna som har vært lenge i Norge.

– Det viktige for oss fremover er at vi unngår denne type situasjoner, men for å løse situasjonen for dem som er her akkurat nå, mener vi det er riktig å innføre et amnesti før vi går over til et nytt og mer humant regime i asylpolitikken, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre.

Mens Faremo mener et slikt amnesti kan bidra til å undergrave asylinstituttet, mener Melby det tvert imot er den rødgrønne regjeringens politikk som har gjort det.

– Jeg mener at det som undergraver asylinstituttet, er å føre en politikk som er inhuman. Asylpolitikken skal være rettferdig, men den skal også være human, sier Melby.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger