Hopp til innhold

Ekspertutvalg: Eldre og syke bør få koronavaksine først

Helsepersonell, regjeringsmedlemmer og andre i samfunnskritiske funksjoner må stille seg i kø. Eldre og syke bør få koronavaksinen først, mener ekspertutvalg.

Testing av koronavaksine.

Eldre og syke først: Å forhindre alvorlig sykdom og død er viktigst når koronavaksinasjonen starter, mener ekspertutvalg.

Foto: Ted S. Warren / Ted S. Warren

– Det viktigste slik jeg ser det er at det er likeverd og likebehandling, ikke sosial status, som skal telle. Og det er risiko for død og alvorlig sykdom som bør være ledende prinsipp, sier utvalgsmedlem Reidun Førde til NRK.

Hun sitter i ekspertutvalget som er nedsatt av Folkehelseinstituttet for å gi innspill til hvordan begrensede vaksinedoser skal prioriteres i Norge utover våren.

Det er regjeringen som tar den endelige beslutningen om prioritering av vaksinedosene. Dette skal være klart innen 1. desember.

Utvalget mener at hensynet som veier tyngre enn alt annet når vaksinen rulles ut, er å hindre alvorlig sykdom og dødsfall.

De som har størst risiko for å dø, er de om lag 1.6 millioner nordmennene som er i risikogruppen for sesonginfluensa. Disse sammenfaller i stor grad med risikogruppene for covid-19.

Dersom Norge bare får noen hundre tusen vaksinedoser de første månedene, tror Førde at det blir nødvendig å prioritere også innenfor risikogruppene. Men det har ikke ekspertutvalget gjort.

Reidun Førde

Eldre og syke bør få vaksinen før regjeringsmedlemmer og helsepersonell, mener Reidun Førde, professor ved senter for medisinsk etikk.

Foto: Terje Pedersen

– En etikkgruppe som dette kan ikke gå inn og begynne å finslipe disse vanskelige vurderingene. Vi vet heller ikke ordentlig hvordan disse vaksinene virker på de forskjellige risiko- og aldersgruppene.

– Hvem er det da som skal gå inn og vurdere om vi skal prioritere sykehjemsbeboere eller unge kreftpasienter?

– Det må helsemyndighetene gjøre, ut fra kunnskapen vi har og føringene som er lagt.

Helsepersonell må vente

Helsepersonell får i utgangspunktet 2.prioritet i utvalgets forslag til prioritering.

Men de foreslår at køen skal være dynamisk, og at helsepersonell rykker opp til 1.prioritet hvis Norge havner i en situasjon med såkalt utbredt smitte.

Prioriteringer

Slik foreslår utvalget å endre køen ved økende smittepress, en strategi de kaller dynamisk prioritering.

Illustrasjon: FHI

Førde er forberedt på reaksjoner.

– Det kan hende noen vil si at vi står på og yter så mye, hvorfor skal ikke vi få en særlig beskyttelse når vi er utsatt for smitte? Men da kan man si at det er andre også som står på. Men det er en het potet, innrømmer Førde.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund er i hovedsak enig i prioriteringen,. Men hun minner om at helsepersonell blir prioritert under de vanlige influensavaksinasjonene, for å hindre videre smitte inn i helsetjenesten.

– Sånn sett er dette en nedprioritering, sier Larsen.

Larsen sier at vaksinene trolig bare får betinget godkjenning når de tas i bruk. Det vil si at de ikke er testet like bredt som vanlige vaksiner.

Det gjør at også enkelte av hennes medlemmer er betenkt.

Lill Sverresdatter Larsen

Uro: Også blant sykepleierne er det uro for at vaksinene i liten grad er testet på mennesker før, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Det er også blant våre medlemmer en uro med tanke på risiko knyttet til betinget godkjent vaksine. Dette er nye vaksiner, med nye metoder, som ikke er prøvd ut på mennesker slik vi kjenner til ved andre vaksiner. Samtidig er vi helt avhengig av vaksinering for å oppnå immunitet. Vi kan ikke fortsette sånn her, sier Larsen.

Det er ikke bare sykepleierne som må finne seg i å vente, dersom regjeringen legger utvalgets anbefaling til grunn.

Heller ikke stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer eller andre samfunnstopper bør få noen forrang i køen dersom smitten ikke er utbredt, mener Reidun Førde.

– Så å være for eksempel regjeringsmedlem skal ikke gi noen fordeler?

– Nei, ikke i første omgang. Ikke om du konkurrerer med mennesker som er mye mer utsatt for å dø. Så kan man hevde at landet er avhengig av en fungerende regjering, som Belgia har vist. Det er vanskelig.

Åpner for å prioritere «røde» områder

Utvalget mener også at det kan være fornuftig å vurdere såkalt geografisk prioritering. Det vil si at innbyggere som er i risikogrupper og bor i landets rødeste områder får vaksinen før andre.

Oslo Øst

Bydeler i Oslo øst med høyt smittetrykk kan under visse forutsetninger prioriteres i vaksinekøen, mener ekspertutvalget som har gitt råd til Folkehelseinstituttet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forutsetningen er at det er store geografiske forskjeller i smittespredning når vaksineringen starter.

Akkurat nå er byene Drammen og Bergen samt Oslo-bydelene Bjerke, Alna og Grorud blant dem som har høyest smittepress.

I Drammen er om lag 700 per 100.000 innbyggere smittet de siste 14 dagene.

– Det er jo sånn at hvis det er områder med veldig tett smitte, og man i tillegg har trangboddhet og manglende mulighet til å spre seg ut, så kan man gjøre best mulig nytte ved å gå inn og tilby vaksinen i sånne områder, sier Førde.

– Så da kan man prioritere for eksempel Oslo-bydelen Bjerke?

– Det er tankegangen bak dette. Men om du da skal begynne med risikogruppene i de områdene, og ikke gi til de andre, det vet jeg ikke. Det har vi ikke diskutert.

AKTUELT NÅ