Hopp til innhold

67 prosent av norsk vindkraft eies av utenlandske selskaper

SV vil at det offentlige skal ta over kontrollen. Frykter at fellesskapets kraftinntekter havner i skatteparadis.

Odd Stangeland, ordfører i Eigersund, innrømmer under Debatten at han ikke vet hvem som eier kommunens vindpark.

SE VIDEO: Odd Stangeland, ordfører i Eigersund, innrømmer under Debatten at han ikke vet hvem som eier kommunens vindpark.

Vindkraft har de siste ukene blitt aktualisert på ny. Ikke bare gjennom demonstrasjonene mot vindturbinene på Fosen, men også gjennom den tredje sesongen av NRK-serien Exit.

Sesongen bygger på samtaler med Økokrim og organisasjonen Tax Justice Norge og er blant annet basert på TJN-rapporten Vindkraftens skyggesider.

I denne kommer det fram at minst 40 prosent av norske vindkraftverk eies og finansieres gjennom skatteparadiser.

Dette er tema i Debatten på NRK1 klokken 21.20 i kveld.

Utenlandske selskaper tjener penger på norsk vindkraft.

Utenlandske selskaper tjener penger på norsk vindkraft.

«Rapporten viser at de utenlandskeide vindkraftverkene har 42 % høyere finanskostnader, som inkluderer betaling av renter, per lånte krone enn de norskeide. Skattefradrag fra oppblåste rentebetalinger er en velkjent metode for aggressiv skatteplanlegging», skriver TNJ i rapporten.

Tax Justice Norge er en organisasjon som jobber for global skatterettferdighet.

Størst andel utenlandske eiere

NRK har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en oversikt over eierskapet i norsk vindkraft.

Ifølge overingeniør Carl Andreas Veie i Seksjon for kraftsituasjon og ressurser i NVE er 67,4 prosent av den norske vindkraften i dag eid av utenlandske selskaper.

Det resterende eierskapet fordeler seg slik:

  • Statlig: 12,1 %
  • Norsk privat: 8,3 %
  • Kommunalt: 8,1
  • Offentlige investeringsfond: 2 %
  • Fylkeskommunalt: 2 %
  • Ukjent eierskap: 0,09 %

Ifølge NVE er 55 av 65 vindkraftverk som er i drift i Norge helt eller delvis eid av utenlandske selskaper.

– Tiltrekker seg lyssky kapital

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil hente vindkraften hjem.

Foto: Sofia Storhaug / NRK

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes vil snu eiersituasjonen på hodet og mener det offentlige må eie to tredeler av vindkraften.

– Vindkraft, enten det er på land eller til havs, mener vi skal være under fellesskapets eie og kontroll. Jeg tror alle priser seg lykkelig over at det er det offentlige som eier vannkraften nå som vi hadde strømkrise., sier Fylkesnes til NRK.

Fylkesnes sier alle nye vindkraftkonsesjoner som gis må ha krav om norsk eierskap.

– Så er det hjemfall på disse konsesjonene. Når de 20 årene har gått, har vi muligheten til å underlegge konsesjonene nye betingelser. Altså sette de inn under norsk fellesskapseie, sier Fylkesnes.

– Men er det ikke bra at utenlandske selskaper ser verdien av å investere i norsk industri?

– Det å åpne for et omfattende og komplekst utenlandsk eierskap der du ser store fond investerer og der kanskje eierskapet til vindkraftprosjekter bytter eiere daglig. Der kanskje ingen vet hvem som eier dem eller stilles til ansvar når de skal tas ned eller repareres. Det er i ingens interesse, sier Fylkesnes.

Les også Slik eies norsk vindkraft av utenlandske fond

Credit Suisse logo og sveitsisk flagg.

Han frykter at det er mørketall for hvor stor del av norsk vindkraftproduksjon som kan knyttes til skatteparadisene.

– Jeg tror vi kan slå fast at dette er en næring som har tiltrukket seg lyssky kapital. Det er ikke spesielt betryggende med tanke på at dette er infrastruktur som er grunnleggende for folk, sier han.

Økokrim: Vanskelig å få innsyn

Pål Lønseth, Økokrim

Pål Lønseth er sjef i Økokrim.

Foto: Sofia Storhaug / NRK

Økokrim-sjef Pål Lønseth vil ikke kommentere vindkraftbransjen spesielt, men sier på generelt grunnlag:

– Uansett bransje så er det en utfordring at man ikke vet hvem som eier selskapet eller for eksempel en eiendom. Vi som etterforsker økonomisk kriminalitet er avhengig av å vite hvem som er reell eier. Både for at vi skal unngå at noen jukser på skatten og det knytter seg til faren for hvitvasking og terrorfinansiering, sier Lønseth til NRK.

Dersom et sporene fra selskap som opererer i Norge ender opp i et skatteparadis, blir det et problem å få innsyn i det reelle eierskapet.

– Ellers kan det være at en stråmann står oppført med aksjer som reelt sett er eid av andre som er skjult, sier Lønseth.

Han understreker at det ikke nødvendigvis er forbudt at utenlandske selskaper eier norsk vindkraft.

– Hvordan kunne det blitt enklere for dere å kontrollere utenlandsk eierskap i Norge?

– Et selskapsregister med krav til å opplyse om reelle rettighetshavere er på trappene. Det vil avhjelpe litt på problemet. Så har man i dag heller ikke plikt til å tinglyse salg av eiendom i Norge. Så noen kan potensielt sitte på en eiendom uten at man vet hvem som reelt sett eier den, sier Lønseth.

– Ønsker transparens

Administrerende direktør i Fornybar Norge Åslaug Haga mener man er avhengig av private investorer for å nå det grønne skiftet:

– Vi skulle gjerne sett at det var mer offentlig kapital inn i kraftmarkedet, men det er krevende. Vi skal investere hundrevis av milliarder i fornybar energi og nett. Hvis alt det skal komme fra offentlige midler, blir det lite igjen til skole og velferd, sier Haga.

Hun understreker at hun ønsker transparens og åpenhet rundt spørsmål om eierskap i vindkraftbransjen.

– Det er et problem. Og vi må stille mye strengere krav i konsesjonskravene. Men vi har ingen grunn til å tro at det er verre bruk av skatteparadiser i vindkraft enn i andre bransjer, sier Haga.

AKTUELT NÅ