Shirin Ebadi fratatt fredsprismedaljen

Norge protesterer mot at iranske myndigheter har konfiskert Nobels fredsprismedaljen fra Shirin Ebadi.

Shirin Ebadi
Foto: KIM JAE-HWAN / Scanpix/AFP

Det opplyser Utenriksdepartementet .

Fratatt medalje og diplom

Norge har allerede protestert til de iranske myndighetene som har konfiskert fredsprismedaljen og diplomet fra Shirin Ebadi . Den iranske juristen og menneskerettighetsaktivisten fikk fredsprisen i 2003.

Iransk politi tok Ebadis nobelmedalje og diplom fra hennes bankboks for litt over en uke siden. Og de har gradvis sperret hennes og hennes manns bankkonti.

– Dette er uhørt

– Det er første gang at et lands myndigheter konfiskerer Nobels fredspris. Medaljen og diplomet er fjernet fra Ebadis bankboks sammen med andre eiendeler som ble oppbevart samme sted. Vi er sjokkert og stiller oss uforstående til en slik handling, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Dette er helt uhørt, og jeg vet ikke om et eneste eksempel på at man har gått frem overfor en nobelprisvinner på denne måten, sier Nobel-komiteens direktør Geir Lundestad til NRK.

– Norge har protesert

Ifølge Utenriksdepartementet sine nettsider så møtte statssekretær Gry Larsen i går Irans Chargé d’affaire og protesterte over at Ebadi er fratatt prisen.

– Vi ga Irans Chargé d’affaire klar beskjed om at dette er en handling vi ikke aksepterer, og jeg ba han videreformidle dette til iranske myndigheter, sier Larsen til NRK.

Ebadi var den første muslimske kvinnen som fikk Nobels fredspris i 2003.

Shirin Ebadi var i sin tid Irans første kvinnelige dommer, før hun ble presset ut. Nå arbeider hun for menneskerettighetene i Iran fra eksil i Paris. Hennes barn bor i Canada, mens store deler av familien fortsatt bor i Iran.

– Ektemannen torturert

Geir Lundestad

Geir Lundestad er sjokkert over behandlingen mot Ebadi.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Behandlingen av Ebadis familie bekymrer også Lundestad.

– Ektemannen ble jo arrestert og torturert, og det er reist skattekrav mot ham som nærmest er en straff for at kona ble tildelt fredsprisen, sier Lundestad.

– Vi vet det har foregått en betydelig innstramming i Iran etter valget. Det virker som de mer ytterliggående elementene har styrket sin posisjon, sier han.

Shirin Ebadi oppholder seg for tiden i utlandet. Hun vil bli arrestert dersom hun reiser tilbake til hjemlandet. Lundestad sier det ikke er noe som tyder på at hun selv er i fare så lenge hun ikke reiser hjem.

– Ytringsfrihet under press

Ebadis menneskerettighetssenter ble stengt av iranske myndigheter for ett år siden. Forfølgelsen av henne og familien viser at ytringsfriheten er under sterkt press i Iran, mener Jonas Gahr Støre.

– I møtet med Irans chargé d’affaires gjorde vi det klart at Norge fortsetter det internasjonale arbeidet for beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere, og at utviklingen i Iran følges nøye, sier Støre.

Direktør Geir Lundestad sier det er lite Nobelinstituttet kan gjøre, utover å skrive en skarp protest.

– Vi har ingen maktmidler. Men vi håper denne protesten kan bidra til at det danner seg en internasjonal opinion. Dette er jo også brudd på internasjonale avtaler som Iran har tiltrådt, sier han.