Bare nordmenn i Nobelkomiteen

Det er fem medlemmer i Nobelkomiteen, eller Den norske Nobelkomite, som komiteen formelt heter.

Nobelkomiteen
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Medlemmene velges for seks år av gangen og komiteen velger selv sin leder.

Stortinget bestemmer

Det er Stortinget som velger medlemmene av Nobelkomiteen, og det skjer etter innstilling fra de politiske partiene som er representert på Stortinget.

Selv om det ikke er noe i statuttene som hindrer at komiteen kan ha utenlandske medlemmer, har komiteen alltid bestått utelukkende av norske medlemmer. Dette er blitt betraktet som en fordel fordi komitemedlemmene da ikke vil ha interesser knyttet til land eller verdensdel de måtte komme fra.

Det gjør også valget av komitemedlemmer enklere at komiteen bare består av norske medlemmer.

Sammensetningen av komiteen skal avspeile forholdet mellom partiene ved siste stortingsvalg.

Sittende regjeringsmedlemmer og sittende stortingsrepresentanter kan ikke være medlemmer av Nobelkomiteen.

På dette punktet er det gjort avvik når det gjelder stortingsrepresentanter som har sagt at de ikke stiller til gjenvalg, og det da betyr at de kan sitte som medlem av Nobelkomiteen det siste halvåret de også er på Stortinget.

Komiteen i dag

Nobelkomiteen består i dag av Thorbjørn Jagland (leder), Kaci Kullmann Five (nestleder), Sissel Rønbeck, Inger-Marie Ytterhorn og Ågot Valle.

Thorbjørn Jagland representerer Arbeiderpartiet sammen med Sissel Rønbeck. Ap har på bakgrunn av valgresultatet i 2009 rett på to plasser, gitt dagens kriterier for sammensetning av komiteen.

Nestleder Kaci Kulmann Five er utnevnt av Høyre, mens Inger-Marie Ytterhorn representerer Fremskrittspartiet og Ågot Valle representerer Sosialistisk Venstreparti.

Tidligere universitetsrektor Ole Danbholt Mjøs, som var komiteens leder i seks år frem til 1. januar 2009, måtte gi fra seg plassen og ledervervet, fordi Kristelig Folkeparti som hadde pekt ham ut, mistet retten til en plass i komiteen.

Aase Lionæs overrekker Nobels fredspris til Menachem Begin og Anwar Sadats rådgiverSayed Ahmed Marei

Aase Lionæs overrekker Nobels fredspris til Menachem Begin (tv) og Anwar Sadats rådgiver Sayed Ahmed Marei.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Den første kvinnen i Nobelkomiteen var Aase Lionæs fra Arbeiderpartiet. Hun kom inn i komiteen i 1949 og satt som medlem i 30 år, de 10 siste årene var hun også komiteens leder.

Møterom

Nobelkomiteen har sine møtet i et spesielt møterom i Nobelinstituttet.

Veggene i møterommet er prydet av portrettet av alle tidligere individuelle fredsprisvinnere og av emblemene til institusjoner og organisasjoner som har vunnet fredsprisen.