NRK Meny
Normal

Nye drosjepriser - lettere for deg

Fra 1. september innføres et nytt takstsystem for samtlige av landet drosjer. Prisene vil bli omtrent de samme, men det skal bli lettere for passasjerene å sammenligne prisene.

Taxipriser

Alle drosjer skal opplyse om en «jamførpris», altså hva det koster å kjøre åtte kilometer i 13 minutter, for at det skal bli lettere å sammenlikne prisene.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Jørn Berthelsen

- Kortere turer med køkjøring kan bli noe dyrere, og det kan bli noe rimeligere på lengre turer med høy hastighet, sier Jørn Berthelsen fra Norges Taxiforbund.

Foto: Norges Taxiforbund

Hittil har drosjeregningen blitt beregnet enten basert på tid, eller distanse.

Det nye systemet bygger på begge deler under hele reisen, opplyser Norges Taxiforbund på sine sider. Systemet trer i kraft 1. september 2011.

Les også: Stor prisforskjell på flyplasstaxi

Endres på brytningspunktet

Jørn Berthelsen, utredningssjef i Norges Taxiforbund, forteller at enten eller, eller både og, er forskjellen på det nye og gamle taksametersystemet.

- I dag har vi et taksametersystem som er i rushtidsprising. Det vil si at vi har priser som bestemmes av forbruk av tid, og distanse, forteller han til NRK.no.

Systemet er av europeisk standard, og veksler mellom å legge vekt på tid og distanse.

- På lave hastigheter bruker den tiden, og da er det dyrere per kilometer. Når den kommer opp til brytningspunktet hvor satsene gir lik belastning, går den over til en kilometersats, forklarer han videre.

Brytningspunktet varierer fra sentral til sentral, men er mellom 23 og 30 kilometer i timen, altså stort sett køkjøring.

- Kortere turer med køkjøring kan bli noe dyrere, og det kan bli noe rimeligere på lengre turer med høy hastighet, legger Berthelsen til.

Les også: Gardermoen - Oslo: 2771 kroner!

Minstepriser i Oslo

Degens minstepriser i Oslo

Taxiselskap:

Dagtid:

Kveld/nat

t

:

Helg:

Høytid:

111

132

159

175

113

133

161

177

98

132

132/147

170

103

129

149

167

98

113/120

135

157

116

102/107

122

136

93

104

123

149

117

140/152

171

176

Norgestaxi har ikke oppgitt minstesatser på sine nettsider

Lettere å sammenlikne

Når passasjerene leser kvitteringen, varierer ofte betalt distanse med kjørt distanse.

Derfor er det mange som har hatt vanskelig for å kontrollere regningen.

Norges Taxiforbund mener at det nye systemet vil gjøre det lettere å sammenlikne priser mellom ulike sentraler, og at det vil bli lettere å forstå og etterkontrollere taksten for den enkelte tur.

- I det nye systemet lar vi både tid og distanse telle samtidig, slik at betalt distanse og betalt tid blir lik medgått tid og distanse, understreker Berthelsen.

Prisen per kilometer avhenger av hvordan satsene blir definert av de forskjellige taxisentralene. Systemet blir endret obligatorisk, og utenfor storbyene er det Konkurransetilsynet som fastsetter kilometerprisen.

- Samtidig har vi innført en norm som gjør det lettere å beregne en jamførpris. Det er en stipulert tur på åtte kilometer og 13 minutters varighet, som blir en form for kilopris for taxiturer.

Jamførprisen skal være skiltet på innsiden av bilene, slik at du kan se hva reisen koster hos de forskjellige selskapene.

- Det blir det samme som å sammenlikne kilopris på pølser, eksemplifiserer utredningssjefen.

Tasameter

Alle drosjer skal ha prisene synlig i bilen. Da slipper du å bli overrasket over hvilken pris taksameteret stopper på.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Les også: Store prisforskjeller på taxi

Ønsker skilt med prisene

Jo Gjedrem.

Det er et eksempel, så det vil ikke passe i alle sammenhenger, men det er den eneste måten vi kan ha en sammenlikning på, sier Jo Gjedrem fra Forbrukerombudet.

Foto: Bjørn-Eivind Årtun

Jo Gjedrem fra Forbrukerombudet, har sammen med Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og taxibransjen sittet i en arbeidsgruppe som har jobbet med de nye prisene.

- Arbeidet begynte for et par år siden, og vi har utviklet jamførpriser som et sammenlikningseksempel. Det er det samme som de har hatt i Sverige i flere år, sier han til NRK.no.

I tillegg har de jobbet med å få prisopplysningene mer synlig for forbrukerne.

- I tillegg til at samtlige taxiselskaper bør ha prisene på nettet, ønsker vi skilt på de mest sentrale holdeplassene i de største byene. Der skal det stå prisopplysninger og jamførpriser fra alle taxiselskapene, slik at du kan vurdere hvem du ønsker å reise med når du står i taxikø, forteller Gjedrem.

Arbeidet med skiltene har foreløpig ikke vært så lett. Det er mange instanser innblandet, og spørsmål om hvem som kan sette opp platene, hvem som skal stå for vedlikehold og slike ting.

Men vi vil fortsette å jobbe mot en løsning, legger han til.

Jamførpriser i Oslo

Jamførpriser i Oslo

Taxiselskap:

Dagtid:

Kveld/natt:

Helg:

Høytid:

209

250

301

332

215

258/280

258/314

323

182

228

264

295

Prisen på en stipulert tur på åtte kilometer i 13 minutter.

Har allerede startet

Samtlige av landets drosjeselskaper må innføre det nye systemet fra 1. september, men noen har allerede startet.

- Oslo taxi begynte 1. august, og Follo taxi startet allerede 1. juli. Begge selskapene har beholdt den gamle minstetaksten, sier Berthelsen.

Norges Taxiforbund erfarer at taxibruken i Norge er dominert av hjemturer på natten.

Under slike og andre turer, er det få som stikker hodet inn i bilen og ser på kilometerprisene før de bestemmer seg for hvilket selskap de vil kjøre med.

- Derfor er vi også veldig opptatt av at selskapene skal ha oppdaterte priser på hjemmesidene, sier Jørn Berthelsen.

Enkelte selskaper har bare priser til og fra Gardermoen på sidene sine.

Likestillingsdepartementet har nå en ny forskrift om prisopplysning til høring, om at alle næringsdrivende som selger varer og tjenester til publikum skal ha en prisliste på sine produkter, dersom de har websider.

- Vi håper på et vedtak på dette før det nye systemet skal innføres. Vi er ikke fornøyd med at en del av våre sentraler glemmer å oppdatere prisene på sine nettsider, understreker han.

Les også: Forhåndsbestilling - ingen garanti

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.