Vil ha felles media for kvensk og meänkieli

Norske kveners forbund får støtte over grensen for en satsing på kvensk i media og vil sammen med tornedalsorgansisasjoner ha felles sendinger mellom NRK, SVT og Sveriges Radio.

Felles møte om kvensk/meänkieli

Generalsekretær Ivar Johnsen (NKF – RK), verksamhetsledare Maja Mella (STR-T) og leder Göran Johansson (Kvänerna i Malmfälten) deltok på møtet.

Foto: privat

På et felles møte i forrige uke diskuterte kvenske og tornedalske ledere felles utfordringer. I den forbindelse tar de til ordet for felles media i Norge og Sverige for kvensk og meänkieli ved statskanalene NRK, SVT og Sveriges Radio.

Og de setter kravet inn i en historisk sammenheng.

– Kvener i Norge har slektninger i Tornedalen og tornedalinger og kvener i Sverige rundt Kiruna har slektninger i Norge, vi er på mange måter et folk, sier leder i Norske kveners forbund Hilja Huru.

Hilja Huru med kvenflagget

Leder i Norske kveners forbund, Hilja Huru, mener det er mange fellestrekk over grensen.

Foto: Pressebilde / Norske Kveners Forbund

Hun drar også fram den felles historien rundt assimileringspolitikken som har vært i begge land, fornorskning i Norge og forsvensking i Sverige.

– Både kvener og tornedalinger har blitt utsatt for en assimilering, sier hun.

Også Bengt Niska, leder for Svenske Tornedalingers Riksforbund -Tornilaaksolaiset, drar fram den felles historien.

– Det er en sørgelig historie at det er slikt, sier han og viser til at assimileringspolitikken var så effektiv at folk fant seg i at det gikk best med dem om de ikke framhevet sin egen historie, de hevet ikke sine røster i protest, men godtok dette stilltiende.

For få til å gi et dekkende nyhetsbilde

I pressemeldingen fra organisasjonene skriver de:

«Det er for få journalister på kvensk/meänkieli og bemanningen strekker ikke til å gi et dekkende nyhetsbilde».

Niska sier de ønsker seg en nyhetssending på tvers av grensene lik den samiske, Oddasat.

– Hvorfor skulle ikke vi kunne ha for eksempel et tv-program tilsvarende Oddasat som sendes i de tre nordiske land, vi meänkielitalende folk finns både i Norge, Sverige og Finland, sier han.

Ønsket om en egen satsing kommer i en pressemelding underskrevet at Hilja Huru, Bengt Niska og Göran Johansson, leder Kvänerna for Malmfälten. Blant annet tar de fram at det i Norge mangler sending på kvensk etter at Finsksendingen i NRK P2 ble lagt ned. Det ber «myndighetene og Kulturdepartementene i Norge og Sverige om å intensivere arbeidet for å få på plass et godt samarbeid for felles kringkasting med aktørene NRK Kveeni, SVT Meänkieli og Meänraatio».

Felles historie

De fremhever vår felles historie som «med all sikkerhet … strekker seg tilbake til tiden før de svenske og norske statene ble dannet og områdene ble annektert.» Og de ønsker å stryke og gjenopprette kontakten som har vært på Nordkalotten og som ble brutt da grensene kom.

TV-programmer som er sendt i de respektive landene, som TV-serien «Badstuballetten» (SVT) og filmen «Fra Grand Hotel til Köykiniemi» (NRK) har tilhengere i begge land. Den siste viser en gammel tradisjon med stengselsfiske i elvene som i Sverige har vært forbudt siden 1970-tallet.

I pressemeldingen legger de også vekt på at det er stor mangel på lærere i kvensk og meänkieli i skolene i Norge og Sverige, og at mange av dagens lærere vil i løpet av få år går av med pensjon. Det finnes ingen lærerutdanning for kvensk eller meänkieli hverken i Norge eller Sverige, og de ber om at de to statene styrker arbeidet med å få på plass lærerutdanning for kvensk/meänkieli i løpet av 2018. slik at det er klart til opptak senest høsten 2019.