Hopp til innhold

– Dette initiativet er kjempespennende

– Forslaget om å etablere et nasjonalt kvensk råd passer veldig bra. Det sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, som dermed støtter forslaget fra Norske Kveners Forbund om å opprette et nasjonalt kvensk råd.

Willy Ørnebakk

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk syns forslaget fra Norske Kveners Forbund er spennende.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Initiativet er kjempespennende, sier Ørnebakk.

Forslaget kommer fra Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto som skal ha saken opp på sitt landsstyremøte i sist i april.

Av saksframlegget kan man lese NKFs begrunnelse, de har over tid sett at det er «behov for bedre koordinering av det offentliges arbeid med kvenske saker for å sikre gode tiltak og bedre ivaretagelse av kvensk språk og kultur. Dagens ordning bidrar til en viss mangel på helhet for tiltakene der vi nå nok går glipp av gode synergier. Vi ser dermed behovet for en mer samlet koordinering av arbeidet for kvensk språk og kultur».

Rådet, Kveenineuvo, skal være et rådgivende organ for regionen og nasjonalt og blant anna bidra inn mot regionen, FeFo, departementene og andre.

Positiv etter møte

På fredag møtte Norske Kveners Forbund blant andre fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fra Troms fylkeskommune. Tidligere har de også hatt møte med fylkesrådsleder Ragnhild Vassbakk i Finnmark om saken.

Det finnes fra før et kvensk råd for Troms, denne har vært i virksomhet siden 2010.

Dette rådet hadde møte i forrige uke og støtta opprettelsen av et nasjonalt råd, skriver Ruijan Kaiku.

– Jeg tenker at det er uproblematisk for den nye fylkeskommunen om man vil utvide dette til å gjelde Troms og Finnmark, det kan man jo gjøre nærmest på dagen, sier Ørnebakk.

Når det gjelder et nasjonalt kvensk råd så blir det en litt annen prosess, sier han.

Fylkeskommunen overtar tilskuddsordning

I forbindelse med regionreformen har regjeringen lagt opp til at de nye fylkeskommunene skal få oppgaver overført fra statlig nivå. I denne oppgaveoverføringa heter det at det nye Troms og Finnmark fylkeskommunene skal overta en del av oppgavene når det gjelder kvensk språk og kultur.

– Vi vet ikke helt sikkert hvordan for alle detaljene er ikke klar enda, men vi får en rolle i å forvalte en nasjonal ordning for kvensk språk og kultur, sier han.

– Ser du behovet for et nasjonalt råd?

– Det vil alltid være behov for å få inn råd og synspunkter. Vi har jo i Norge forvaltningssystemer med høringsprosesser, hvis man skal høre kvenenes meninger må man jo ha noen å høre på og hvem skal man høre på hvis man ikke har organisert seg? Så det er fornuftig, og det er logisk.

På møtet ble de enige om at NKF skal be om møte med Kommunaldepartementet.

– Det møtet vil vi gjerne være med på, sier Ørnebakk.

Han gjør oppmerksom på at Troms har vært det første offentlige organet som har laga en egen handlingsplan for kvensk språk og kultur.

– Så vi støtter kvenske saker definitivt, legger han til.