Hopp til innhold

Paaskiviikko – kvensk kulturskatt for barn og voksne

Sang og musikk for unge, kvensk gudstjeneste, viten om fornorskning og kvenkultur som næring, utstilling om lyngshesten, mattradisjon i ny bok og konserter på løpende bånd, skal løfte taket i Nord–Troms i Paaskiuka.

Paaskiuke 2017 ved Tørrfosstun kvengård

Tørrfosstun kvengård i Nordreisa (Kuivakosken kveenitila Raisissa) er en kjent kulturarena i Paaskiuke.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg

Paaskiviikko viser frem den kvenske kulturen i alle seks Nord–Troms–kommunene. Kvænangen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Lyngen har alle hatt kvensk bosetting i flere hundre år. Sammen er de også medeiere av Halti Kvenkultursenter, som trofast tilbyr sommerfest med kvensk tema.

Årets program er full av spennende arrangement og samlepunkter, og favner over alle aldersgrupper. Paaskiuke starter på tirsdag den 12. juni Kvænangsbotn grendehus med professor Ivar Bjørklund sitt foredrag.

Ivar Bjørklund

Ivar Bjørklund er professor i kulturvitenskap ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Han har blant annet forsket på etniske relasjoner i Nord-Norge og skrevet bøker og artikler om emnet. Han lover flere spennende foredrag til Paaskiuken.

Foto: Anne Olli / NRK

I Kvænangen og Skjervøy

Bjørklund kommer til Kvænangen (Naavuono) og Skjervøy (Kierua) under de kvenske kulturdagene i Nord–Troms. Tirsdag 12. juni er det kulturkveld på grendehuset i Kvænangsbotn og onsdag 13. juni på Kiilgården i Skjervøy kommune, Bjørklund er foredragsholder begge steder.

I Kvænangen holder han foredraget «Kvænangen – hvordan ble kvæner og samer en kommunal belastning og en nasjonal salderingspost? En historie om fattigdom, Statskog og offentlig uforstand i hundre år».

Bjørklund hevder at i løpet av de siste par tiår har det kvenske og det samiske språk forsvunnet fra Kvænangen, og samtidig er innbyggertallet redusert fra 1800 til 1200 mennesker, og spør seg om det er noen sammenhenger i denne utviklingen.

Kulturkvelden byr også på kafésalg og konsert med kvensk musikk, og er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter og Kvænangen Qven og sjøsamisk forening.

På Skjervøy den 13.6. heter foredraget «Hva skjedde med det etniske mangfoldet i NordTroms?»

Pål Vegard Eriksen

Pål Vegard Eriksen, leder for Halti kvenkultursenter, har sydd sammen et innholdsrik program for årets Paaskiviikko, Kväänin kulttuuripäivät Pohjois-Norjassa.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Bjørklund peker på at den kvenske og samiske befolkningen, fra å utgjøre et etnisk flertall i Nord–Troms, «forsvant» i løpet av et par generasjoner. Han hevder det delvis skyldes en bevisst fornorskningspolitikk innen skoleverket, men at den praksis som ble utøvd av andre offentlige organer er vel så aktuelt. Han hevder at både ulike departementer, kirken og helsevesenet var sterke pådrivere i arbeidet med å skape et nasjonalt norsk fellesskap, noe som fikk store konsekvenser, både språklig og kulturelt. Den gangen var en slik utvikling betraktet både som ønskelig og nødvendig, i dag fremstår det hele som etniske overgrep. Hvordan kan vi forholde oss til denne historien?

Arrangementet byr også på kafésalg og konsert.

Forskningsseminar under Paaskiviikko

Torsdag 14.6.2018 kl. 12–15 holdes forskningsseminar på Halti kvenkultursenter i Nordreisa, tittelen er «Etnisk kultur som næring?» Arrangør er Forskningsnode Nord-Troms.

Hva er det som skjer når næringsvirksomhet basert på lokal kultur og historie settes i gang i fleretniske områder?

Forventningsfull publikum på Tørrfoss kvengård

Forventningsfull publikum på Tørrfoss kvengård.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Seminaret innledes ved professor Stein R. Mathisen, som snakker om generelle problemstillinger innenfor feltet i internasjonal forskning, og hvordan dette kan knyttes til den kvenske kulturen og tre stammers møte i Nord–Troms.

Det blir innspill fra lokale næringsaktører, diskusjon rundt lokale eksempler og problemstillinger, samt kommentarer ved professor Arvid Viken.

Klokken 19.00 blir det holdt kvensk salmekveld i Skjervøy kirke, tema for kvelden er «Styr du min vandring» som blir arrangert at Skjervøy sogn.

Lurveleven for barn og unge

Kultnet har noen aktører som skal reise ut til Lyngen, Kåfjord og Nordreisa og ha opplegg for barn og unge i skolen i Paaskiuken. Men allerede fra 28. mai til 1. juni starter Paaskiturne, der Tove Raappana Reibo og Erling Fredriksson reiser rundt alle seks Nord-Troms- kommunene og tilbyr kvensk språkopplegg for 5. trinnselever.

Det er sjette gangen at Halti kvenkultursenter IKS, folkebibliotekene og Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms, har slik samarbeid i gang. Elevene blir kjent med kvensk språk ved hjelp av musikk. Erling Fredriksson fra Pajala spiller i den kjente musikkgruppa JORD, og har tidligere også vært involvert i musikkprosjektet Uuet Laulut (Nye Sanger) der ungdommer fikk synge på minoritetsspråk.

Om fornorskningshistorie

Harald Lindbach i magasinet på Statsarkivet i Tromsø

Harald H. Lindbach forteller om fornorskningen i Lyngen. Her avbildet i magasinet på Statsarkivet i Tromsø.

Foto: Laila Lanes / NRK

Historiker Harald H. Lindbach kommer til Lyngen (Yykeä) tirsdag 12. juni. Fra kl. 18.00 blir det kulturkveld på Solhov, og her vil Lindbach snakke om den tidlige fornorskninga i området.

Lindbach skiller mellom den mye omtalte fornorskningsperioden fra ca. 1850, den statlige politikken, og det han kaller praktisk fornorskning, kampen mellom de som kjempet for det norske og de som ville bevare kvensk og samisk allerede på 1700–tallet.

Lindbach er ansatt i forskningsseksjonen i Arkivverket, og tar for tiden en PhD i dokumentasjonsvitenskap om kvenske og samiske forhold på 1700–tallet.

Det vil også bli kafésalg og konsert.

I Storfjord (Omasvuono)

Johannes Johannesen med sin lyngshest

Da hesten var mannens beste venn. Her står Johannes Johannesen med sin lyngshest i Svensby i Lyngen kommune, rundt 1930.

Foto: Nord-Troms Museum

Fredag 15.6.2018 blir det utstillingsåpning av Lyngshest–fortellinger på markedsplassen i Storfjord. Birgit D. Nielsen fra Lyngshestlandet holder foredrag om tema. Finsk jordbruksfolk som innvandret fra Finland til Nord–Norge, hadde med seg hest, og Skibotnmarked ble tidlig en viktig arena for utveksling av hest mellom øst og vest. Senere om kvelden kl. 21.00 blir det konsert på Broen pub i Skibotn (Yykeänperä) der musikere fra KultNett spiller.

I Nordreisa (Raisi)

Lørdag 16.6.2018 klokken 11–14 arrangeres det en åpen dag på Halti Kvenkultursenter, blant annet med boklansering «Tradisjonsmat fra Nord–Troms». Det loves også kafeutsalg og ulike aktiviteter. Klokken 20.00 holdes festkonsert på Halti kulturscene, hvor alle musikere som har vært på oppdrag ute i regionen, opptrer i tur og orden. Billetter kan kjøpes ved døra.

Bente Imerslund serverer kaffe på Tørrfoss

Kaffen smaker ekstra godt på Tørrfosstun kvengård, Bente Imerslund er servitør.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Søndag 17.6.2018 i Nordreisa på Bergmo bedehus, holdes i tradisjon tro en kvensk–norsk gudstjeneste som pleier å fylle hus til randen. Kvenske salmer er det mange som har et nært og kjært forhold til, og det blir kirkekaffe etterpå.

Kulturdag på Tørfoss kvengård

Klokken 13–17 på søndag blir det vandrefortelling med KultNett og KvääniÄänii, laftekonkurranse, salg av mat, kaffe, kvenrelaterte produkter mv., åpen savusauna (røykbadstu). I tillegg aktiviteter for barn, og kanskje blir det mulighet til å smake på ekte steinovnsbakst!

Kvenske kulturdager støttes av Kulturrådet og Troms fylkeskommune.

Kvenbrød fra Tørrfosstun kvengård

Kvenbrød fra Tørrfosstun kvengård er viden kjent for sitt gode smak.

Foto: Pål Vegard Eriksen / Halti kvenkultursenter