Kvenfolkets dag feires over hele landet i dag

Og det starta allerede tidlig i uka, blant anna på Storslett. Her har barn og unge fått et tilbud om å lære mer om kvenene gjennom Kvensk uke.

Unger lafter på Storslett

Første klasse fra Moan skole i Nordreisa er i full gang med lafting, mens de lafter lærer de hva en og to og tre heter på kvensk. Tove Reibo instruerer dem.

Foto: Laila Lanes / NRK

Elever fra første klasse ved Moan skole fikk tilbud om lafting fredag. De har fått tilgang til en rekke «byggeklosser», kopier av tømmerstokker man brukte før ved lafting.

– Poenget med dette er å vise ungene hvordan man bygde hus før, sier Tove Reibo ved Kvensk institutt.

Hun forteller til ungene at da kvenene kom til Nord-Troms var det vanlig å lafte hus.

– Ungene i dag vet ikke hva lafting er så nå får de lære i praksis og så passer jeg på å lære dem noen kvenske ord. Stokken med ett hakk heter «yksi» og den med to heter «kaksi».

Skolene tok initiativ

Det var skolene i Nordreisa som tok initiativet til Kvensk uke i fjor.

Det førte til at Halti kvenkultursenter, Halti nasjonalparksenter og Nord-Troms Museum gjennomførte et formidlingsopplegg på Halti, i tillegg til at kvenkultursenteret og museet var ute og besøke skoler. Dette er videreført i år, og flere gode krefter har gått sammen om et program som er tilbudt til skoler og barnehager, forteller daglig leder ved Halti kvenkultursenter Pål Vegard Eriksen.

Halti kvenkultursenter, Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms Museum og også Kvensk institutt har vært involvert i å formidle tjærebrenningstradisjoner, laftetradisjoner, smiing. De har hatt kvenske språkopplegg og formidlingsopplegg om kvensk kultur og historie i tilknytning til utstillingene på Halti. Her har skoleklasser på alle nivåer fått tilbud om noe.

Unger har laftet et hus

Isabella Tomasjord, Mila Sophia Mortensen, Mohammed Batha, Mats Leander Johansen, Simon Pettersen Vangen, Frida Hansen fra første klasse ved Moan skole.

Foto: Laila Lanes / NRK

I tillegg har om lag 150 elever fra Nord-Troms videregående skole fått se filmen «Laulu koti-ikävästä/Ingen riktig finne», det var et tilbud fra Nordreisa kino og kvenkultursenteret. Også Nordreisa bibliotek har hatt utstilt kvensk litteratur hele uka.

– Artigere enn lego

– Her må vi ha vindu, sier Tove til ungene.

Ungene bygger ivrig, hjelper hverandre med å få stokkene på plass. Og det er ikke tilfeldig hvor stokkene skal være.

– Det er artig fordi vi bygger et høyt hus, vi skal klatre på den, sier Simon Pettersen Vangen.

– Det er nesten som å bygge lego?

– Ja, men det er litt artigere enn lego fordi vi gjør det på anna språk, sier en av ungene.

– Nå skal jeg bygge «klasi», det betyr vindu.

Tonje Sanmo er assistent ved Moan skole. Hun syns det er fint at det blir tatt vare på tradisjonene her nord, for det er på tur å forsvinne.

– Dette har de ikke mye av i undervisningen så det er bra, sier hun.

Feiring i dag

Men det er i dag, lørdag det er Kvenfolkets dag, og da arrangeres «Kvensk lørdag».

Halti har gjennom hele året gjennomført såkalt «åpen lørdag» omtrent én gang per måned. Et par av disse lørdagene har kvensk fokus – derav kvensk lørdag. Disse er gjerne i tilknytning til Paaskiviikko og – slik som nå – til Kvenfolkets dag.

Konseptet går ut på at flere av virksomhetene på huset går sammen, åpner dørene til bygget og inviterer folk inn til gode og lærerike opplevelser, og ofte hentes krefter utenfra.

I dag på Kvenfolkets dag, er det Nordreisa kommune og ordføreren som er vertskapet. I dag og det er et rikholdig program:

  • Lafteverksted (Nord-Troms Museum)
  • Åpen butikk – kvenskrelaterte produkter
  • Åpne utstillinger; Møter / Experience Our Stories
  • Kvensk litteraturutstilling (Nordreisa bibliotek)
  • Kafé og matsalg (Nordreisa husflidslag)

Det blir taler for dagen, kvensk sang, eventyrstund og kakeservering. Og så blir det Lørdagsuniversitet med temaet «Kvener, kulturarv, turisme» v/ Kjell O. Olsen, Trine Kvidal-Røvik og Stein R. Mathisen.