Hopp til innhold

Koret vil øke kjennskapen om kvenske sangtradisjoner i hele landet

Det kvenske blandakoret fra Nord-Troms skal reise Norge rundt på sin første turné. – Målet er å styrke kunnskap og bevisstheten om det kvenske og kvensk musikk i samfunnet og kirkelivet, sier prosjektleder Tove Raappana Reibo.

Sangkoret KvääniÄäni synger under NRKs satsing Salmeboka minutt for minutt

Sangkoret KvääniÄänii var med på NRKs satsing Salmeboka minutt for minutt.

Foto: NRK

KvääniÄänii, trolig det eneste kvenske koret i landet, har siden 2014 vært med på mange ulike prosjekter. Til tross for at koret har kommet ut med to plater og var med på NRK-satsingen Salmeboka minutt for minutt, har det imidlertid bare holdt konserter i Nord-Troms.

Nå, gjennom sitt nye prosjekt Kväänin laulut ja virret – Kvenske sanger og salmer, skal koret starte en turné som også skal ta de langt utenfor egne regionsgrenser.

Turneens første stopp var i Vest-Finnmark i midten av oktober, men målet er å skape oppmerksomhet om kvenske sangtradisjoner også utenfor det tradisjonelle kvenske området.

– Vi vil gi folk over hele landet en bedre kjennskap til kvenske sanger og salmer, sier prosjektleder Tove Raappana Reibo som er også med i koret.

Tove Reibo forteller eventyr

Tove Raappana Reibo jobber som språk- og prosjektarbeider ved Halti kvenkultursenter IKS og fungerer som kordirigent og kvenskspråklig ressurs i koret.

Foto: Laila Lanes / NRK

Vil øke kompetanse om kvenske musikktradisjoner

Planen er å dra til Øst-Finnmark og Midt-Troms, men også til storbyer som Trondheim og Oslo, avslør Raappana Reibo når hun forteller hva som skal skje etter turen i Vest-Finnmark.

– Men også hovedstadens nærområder som Horten og Finnskogen er under vurdering.

Det eneste kriteriet er at stedet må ha en aktiv kvenforening eller kvenmiljø. Slik at koret kan samarbeide med lokale kvener.

– Tanken er at vi skal bruke lokale kvener, musikere og kor, og samarbeide om arrangementer som vil styrke kompetansen og bevisstheten om det kvenske i den landsdelen der vi er.

Samarbeidet med lokale kvener og organisasjoner vil også gi noe til koret. Det vil øke korets stolthet over egen kultur og historie, men vil i tillegg gi koret mulighet til å oppleve kvenske musikktradisjoner i hele landet.

Koret vil nemlig finne ut og dokumentere hvilke kvenske eller finske sanger og salmer som tradisjonelt har vært viktig i ulike områder i Norge.

– Vi skal på forhånd be om forslag til sanger og salmer som vi kan lære og ta med videre i våre arrangement. Låter som er viktig for de lokale kvenene og som de kanskje husker fra barndommen.

Låtene skal helst være kvensk- og finskspråklige, men koret tar også gjerne imot forslag om norske sanger og salmer som har vært viktig for kvenfolket, og som bør oversettes til kvensk.

– Vi ønsker forslag om alle typer sanger og salmer som ligger nært hjertet til den kvenske befolkningen.

Etter turneen er ferdig, vil koret ikke bare ha en god forståelse om kvenske musikktradisjoner i Nord-Troms, men fra ulike steder i hele landet. Hvilke låter har vært typiske blant kvenene i Øst-Finnmark og er det de samme som i Trondheim.

– Prosjektet har to sider: samtidig som vi gir folk en bedre kjennskap og bevissthet om det kvenske og kvensk musikk, får vi økt vår egen og samfunnet sin kompetanse om kvenske musikktradisjoner

KvääniÄänii

Tove Raappana Reibo var sammen med resten av det kvenske kåret KvääniÄänii på besøk på Kvensk Institutt i Børselv i begynnelsen av oktober. Turen var en del av større prosjekt.

Foto: Karin Evelyn Larsen

Suksess i Vest-Finnmark

Prosjektets første tur tok KvääniÄänii til Vest-Finnmark i midten av oktober. Først holdt koret ett arrangement i Børselv og dagen etter én salmestund i Nordlyskatedralen i Alta.

– Vi var veldig heldig med tidspunktet. Vi klarte å gjennomføre turen akkurat før smittetallet startet å øke, sier Raappana Reibo

Elleve kormedlemmer var med i Vest-Finnmark

Elleve kormedlemmer var med i Vest-Finnmark.

Foto: PEDER KOFOED-FYHN

Arrangementet i Børselv inneholdt et foredrag om ny kvensk musikk og en konsert. Konserten ble satt sammen i samarbeid med det lokale spelemannslaget Lemmijoven pelimannit/Lakselv spellemannslag.

Gruppen som hadde lang erfaring fra Finnmarks tradisjonsmusikk, kunne lære koret mye om den kvenske/finske musikktradisjonen i Porsanger. Koret lærte også en ny sang mens de selv spredde deres egen kunnskap til den lokale befolkningen.

– De lærte oss en gammel finsk sang «Satumaa» mens vi lærte dem sangen «Rantakoivun alla» som vi selv lærte i Tornedalen i 2018.

I Alta ble salmestunden arrangert sammen med Alta menighet. Arrangementet samlet 26 deltagere i katedralen der koret sammen med menigheten gjennomførte ni kvenske salmer.

– Å synge i katedralen var ufattelig! Det var en helt magisk opplevelse.

Den fineste opplevelsen var imidlertid publikums reaksjon både i Børselv og Alta. Etter konserten og salmestunden ønsket folk å snakke med koret og fortelle hva slags følelser de gikk gjennom under forestillingene.

– En kvinne kom etter konserten og fortalte at vi må være forsiktig med sangen «Satumaa» fordi hun gråter hver gang hun hører den. Men det er jo vårt mål, og ta videre låter som får folk til og si «Åh, den her er så fin! Den husker jeg fra barndommen!»

KvääniÄänii i Nordlyskatedralen i Alta

Salmestunden i Nordlyskatedralen var ifølge Tove Raappana Reibo en fantastisk opplevelse. – Det var stort å være med på det.

Foto: Peder Kofoed-Fyhn

Neste turen under planlegging

Etter suksessen i Vest-Finnmark planlegger KvääniÄänii nå turneens neste destinasjon. Selv om koronapandemien rammer nesten hele landet, har koret god tid på seg til å velge om turneen tar de østover eller sørover.

– Vi skal ha en nye turer hvert halvår, men vi er ganske fleksible på hva vi definerer som et halvår. Men vi snakker om våren 2022.

Mens koret forbereder seg for fremtidens arrangementer vil de også sikre at alle som vil, kan få lære om kvenske musikktradisjoner fra Vest-Finnmark.

– Både konserten og salmestunden ble filmet og ideen er å dele noe av dette på våre sosiale medier. Det er jo hele ideen av prosjektet: lære noe nytt som vi kan ta med oss videre, og dele med andre.