Hopp til innhold

Bergen vil markere alle nasjonale minoriteter

Bergen kommune vil styrke arbeidet overfor minoriteter, og prøver nå å finne en god måte å markere alle nasjonale minoriteter på. Men de kan ikke få kvenflagget inn i flaggreglementet, mener de.

Byrådsleder Rune Bakervik og ordfører Linn Engø holder opp kvenfolkets flagg. Bergen kommune flagger på kvenfolkets dag også i år. I tillegg skal kommunen flagge på romdagen, og gå i dialog om støttemarkering for de andre nasjonale minoritetene.

Byrådsleder Rune Bakervik og ordfører Linn Engø holder opp kvenfolkets flagg. Bergen kommune flagger på kvenfolkets dag også i år.

Foto: Asle Bentzen

I fjor var det første gang at kvenflagget ble heist på kvenfolkets dag i Bergen. Byrådet har også besluttet at kommunen også i år skal markere dagen med flaggheising, og i tillegg skal de flagge på den internasjonale romdagen, 8. april.

Ingen av dagene er imidlertid innført som faste flaggdager, og derfor må byrådet hvert år gjøre et nytt vedtak om kommunen skal markere disse dagene med flaggheising.

Under revidering av Bergens kommunale flaggregelverk i 2022, foreslo Rødt Bergen at kommunen skulle innlemme begge dager som faste flaggdager, men forslaget ble avvist av bystyret. Dette begrunnet styret med at ettersom ikke alle minoritetsgruppene har egne flagg- og flaggdager, kunne man ikke flagge fast for de som har.

Nå har Bergen byrådet derimot delvis endret sin mening, og melder på sine nettsider at de nå vil gå i dialog med interesseorganisasjoner for å sammen prøve å finne en god måte å markere fellesskapets støtte til, solidaritet med og omtanke for den aktuelle gruppen.

Henrik Madsen

Henrik Madsen (Rødt) er varamedlem i Bergens kommune bystyre.

Foto: Privat

Jeg og byrådet mener det er særlig viktig å styrke arbeidet overfor minoriteter. Alle folk og folkeslag som bor eller oppholder seg i Bergen, skal føle at de er velkomne mellom de syv fjell, kommenterer byrådsleder Rune Bakervik (Ap) saken på nettsiden.

Henrik Madsen, Rødts varamedlem i kommunen bystyre, mener at dette er nesten full seier.

Nå mangler det bare å innlemme dagene i flaggregelverket, slik at vi ikke risikerer at et nytt byråd som ikke gidder skroter dagene i fremtiden, skriver Madsen på sin Facebook-side.