«Fra Hedmark til Karelen» på NRK1 mandag

Mandag 11. juni kl. 20.45 kommer Anstein Mikkelsens film «Fra Hedmark til Karelen» på NRK1. Programmet handler om Bente Imerslund.

Etterhvert slo hun seg ned som lærer i Nordreisa. Der samlet hun kvenske steds- og personnavn og skrev lærebøker i finsk. Fra kvenene fulgte hun trådene til deres søskenfolk i Finland, Sverige og Ungarn, til Estland og til karelere, vepsere og ingermannlendinger i Russland. Hennes store lidenskaper er isbading og sauna – og karelske piroger.

Isbading, sauna og karelske piroger/Kalttiissa uiminen, sauna ja karjalaiset piirakat

Hun vokste opp på Hedmarken, men Bente Imerslund hadde alltid en lengsel mot nord. / Bente Imerslund kasus ylös Hedmarkussa, mutta hänelä oli tasan kaippaus pohjaisheen.

Etterhvert slo hun seg ned som lærer i Nordreisa. Der samlet hun kvenske steds- og personnavn og skrev lærebøker i finsk. Fra kvenene fulgte hun trådene til deres søskenfolk i Finland, Sverige og Ungarn, til Estland og til karelere, vepsere og ingermannlendinger i Russland. Hennes store lidenskaper er isbading og sauna – og karelske piroger.

Aikkaa myöten hän alkoi opettaajaksi Raisissa. Sielä hän kokos kvääninkielissii paikan- ja ihmistennimmii ja kirjoitti suomen kielen oppikirjan. Hän opastui kvääniin sisarkanssoin kans Suomessa, Ruottissa, Unkarissa ja Eestissä, ja kans Ryssän karjalaisten, vepsäläisten ja inkeriläisten kans. Hänen syämenassiit oon kalttiissa uiminen, saunominen ja karjalaiset piirakat.

Oversatt til kvensk av Kainun institutti.