Normal

NRKs offentlige journal

Offentlig journal er en oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra NRK en gitt dato.

Offentlig journal 18.01.2016 - 24.01.2016

Offentlig journal 04.04.2014

NRK er ikke forpliktet til å publisere offentlig journal på nett, men velger likevel å gjøre det som en service til publikum. Imidlertid vil vi fjerne alle personnavn fra rekrutteringsprosesser fordi vi ikke ønsker at navnene skal indekseres av søkemotorer på internett og på denne måten være søkbare. Det jobbes for tiden med å få på plass en løsning og journalen vil bære preg av dette. Offentlige søkerlister sendes ut på forespørsel.

Tidligere journaler

På denne siden ligger pekere til journaler for inneværende og forrige måned. Ønsker du å se tidligere journaler, kontakt Dokumentarkivet på e-post innsyn@nrk.no.

Journalene legges ut i pdf-format. Det betyr at du trenger programvaren Acrobat Reader for å kunne lese dokumentene. Har du ikke denne programvaren på din datamaskin kan du laste den ned gratis fra get.adobe.com/no/reader/.

Har du problemer med å se kalendervisningen av den offentlige journalen på denne siden kan du finne en oversikt her på Dokumentarkivets nettside.