NRK og Offentleglova

Som statlig aksjeselskap er NRK underlagt Offentleglova. Det betyr at alle på visse vilkår kan be om innblikk i NRKs virksomhet.

Fargeblyanter

Med Offentleglova i ryggen kan publikum bruke muligheten de har til å se hva lisenspengene blir brukt til.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

NRK ble omfattet av Offentleglova da den trådte i kraft 01.01.2009.

Se også: Slik får du innsyn i NRKs dokumenter

Lovteksten: Offentleglova

Formålet med loven er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet for å styrke offentlighetens tillit og kontrollmuligheter.

For NRKs del : Å gi publikum mulighet til å se hva lisenspengene blir brukt til. Lovens utgangspunkt er at det skal gis innsyn i alle dokumenter med mindre de er særskilt unntatt.

Les også: Enklere å gå NRK etter i sømmene

NRK har unntak fra loven for dokumenter som gjelder redaksjons- og programvirksomheten.

Loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Det betyr at du i utgangspunktet kun har krav på innsyn i dokumenter som er sendt til NRK eller opprettet av NRK etter denne dato.

Ved forespørsler om dokumenter datert før 01.01.2009, gjelder ikke fristene som ved innsynsbegjæringer etter offentleglova.

Offentlig journal: Her finner du NRKs offentlige journal