NRK Meny
Normal

NRK og Offentleglova

Som statlig aksjeselskap er NRK underlagt Offentleglova. Det betyr at alle på visse vilkår kan be om innblikk i NRK virksomhet.

Fargeblyanter

Med Offentleglova i ryggen kan publikum bruke muligheten de har til å se hva lisenspengene blir brukt til.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

NRK ble omfattet av Offentleglova da den trådte i kraft 01.01.2009.

Se også: Slik får du innsyn i NRKs dokumenter

Lovteksten: Offentleglova

Formålet med loven er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet for å styrke offentlighetens tillit og kontrollmuligheter.

For NRKs del : Å gi publikum mulighet til å se hva lisenspengene blir brukt til. Lovens utgangspunkt er at det skal gis innsyn i alle dokumenter med mindre de er særskilt unntatt.

Les også: Enklere å gå NRK etter i sømmene

NRK har unntak fra loven for dokumenter som gjelder redaksjons- og programvirksomheten.

Loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Det betyr at du i utgangspunktet kun har krav på innsyn i dokumenter som er sendt til NRK eller opprettet av NRK etter denne dato.

Vi tar likevel imot forespørsler om eldre materiale, men da gjelder ikke de frister, klageadgang osv. som det redegjøres for nedenfor.

Offentlig journal: Her finner du NRKs offentlige journal