Hvordan be om innsyn

NRKs behandling av innsynsbegjæringer koordineres av Dokumentarkivet. Du kan be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i offentlig journal, eller du kan be om dokumenter som er knyttet til en bestemt sak.

Selv om NRK har et unntak fra loven for dokumenter som er knyttet til redaksjons- og programvirksomheten, kan du likevel be om slike dokumenter, men NRK er altså ikke forpliktet til å gi innsyn av konkurransemessige hensyn.

Du kan sende din innsynsbegjæring på e-post til innsyn@nrk.no. Alternativt kan du ringe telefon 23 04 29 29.

Når du krever innsyn hos NRK vil ditt navn fremkomme i forbindelse med behandlingen av kravet.

Offentlig journal: Her finner du NRKs offentlige journal