Skole og foreldre vet for lite om om unges mobilbruk

– Det kan være skremmende lett for overgripere å skaffe seg kontakt med barn og unge via mobilen

Iphone
Foto: Salford University

Det mener leder av organiasasjonen Barnevakten, Øystein Samnøen. Han har fulgt med i den pågående rettsaken mot overlegen fra Hedmarken som blant annet er tiltalt for å ha tvunget unge jenter til å sende bilder av seg sjøl.

Legesaken i Hedmark

- Sjelden det går så galt

Øystein Samnøen, daglig leder Barnevakten

Øystein Samnøen, daglig leder Barnevakten

Foto: Øystein Nygård

– Det er heldigvis sjeldent at det går så galt som det har gjort i dette tilfellet for jentene som delte bilder av seg selv, men det kan forekomme.

Han oppfordrer tenåringsingsforeldre til å kunne bruke denne saken som et springbrett for en samtale om bevist bruk av mobil, og bevissthet rundt bildehåndtering, sier Samnøen.

Nærmest alle skolebarn har mobil i dag og de kan mye. Mye mer enn foreldre sine mener Samnøen.

– Det er ikke tema på mange skoler. Det kan hende at læreren nevner det i forbindelse med nettvett, sier to ungdomskoleelever fra Elverum.

Samnøen mener at skolenes rolle er svært viktig, men at kompetansen varierer mye fra skole til skole.

– En jobb å gjøre

– De vet stadig mer, men samtidig opplever vi at selv om kunnskapen om trygg bruk av mobil er på vei oppover, er det innimellom fort og lett gjort å gjøre ting som ikke er så lurt. Det er viktig å økte kunnskapsnivået om trygg bruk, sier Samnøen.

Samnøen synes særlig at kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet har en jobb å gjøre.

- Er gjort mye

Statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mener det er gjort en del for å gi unge bedre mobilvett.

- For oss er det viktig at unge føler seg trygge. Enten det handler om mobil eller nett. Derfor har vi et godt lovverk for å beskytte barn, sier Bergstø.

– Vi jobber også med verktøy som både foreldre og skole kan bruke for å bevisstgjøre unger på nett og mobil bruk. I regjeringens manifest mot mobbing er nettopp digital mobbing en viktig del av manifestet.