Trener fikk tre års fengsel for overgrep

En trener fra Glåmdalsdistriktet er dømt til tre års fengsel for å ha forgrepet seg på fire gutter. Den yngste gutten var bare 12 år.

Mannen er dømt for å ha forgrepet seg på guttene i perioden 2005 til 2008. Guttene var mellom 12 og 16 år. Mannen var trener for guttene.

Han er også dømt til å betale en oppreisning på nesten 400.000 kroner. Dommen på tre år er i tråd med aktors påstand .

Glåmdal tingrett finner det bevist at mannen har hatt seksuell omgang med alle de fire guttene. Det er snakk om alvorlige seksuelle handlinger over lang tid.

Satt på med treneren

Mannen var trener for en av guttene fra han var 12 år. Overgrepene mot ham startet om lag et år senere, da han var 13 år. I starten skjedde overgrepene da gutten satt på med mannen hjem etter trening.

Gutten har fortalt i retten at han fikk sjokk, og at det ikke ble sagt noe mer.

Så fortsatte overgrepene, både før og etter trening, minst en gang i uka. Det er snakk om svært mange overgrep over flere år, bare mot denne ene gutten.

Forsøkte å komme unna

Etter hvert forsøkte han å lure seg unna, blant annet ved å finne annen transport, gå omveier for å korte tiden før trening og han tok på seg klær som skulle være vanskelige å ta av. Han forsøkte også å unngå å dra på treninger, heter det i dommen fra Glåmdal tingrett.

Mye av det samme skjedde med de andre guttene han er dømt for å ha forgrepet seg på. Men ikke like mange ganger.

Den yngste var bare 12 år

Den yngste gutten var bare 12 år da treneren befølte ham etter en trening. Han ble senere utsatt for fire overgrep til, ifølge dommen.

To av guttene ble utsatt for et enkeltstående overgrep.

Treneren har innrømmet de fleste overgrepene og stort sett forklart seg i samsvar med guttenes forklaring om hva som skjedde.

Han visste godt hvor gamle guttene var, og han var fullt klar over hva han drev med.

Foreldrene stolte på ham

Glåmdal tingrett legger til grunn at treneren har misbrukt et tillitsforhold. Som guttenes trener var han en viktig voksenperson i livet deres.

Alle de fire guttene ønsket å bli bedre i idretten sin. Treneren visst godt hvilket ambisjonsnivå de hadde og hvilken betydning han hadde for at de skulle nå målene sine, heter det i dommen.

Retten tilføyer at han samtidig grovt misbrukte det tillitsforholdet guttenes foreldre hadde til ham. Foreldrene overlot barna sine i hans varetekt under treninger, både i gruppe og individuelt.

Et ødelagt talent

En av guttene som ble misbrukt, har fått betydelige psykiske problemer på grunn av overgrepene. Han var utvilsomhet et stort talent i idretten sin, men har sluttet helt med all idrett, ifølge dommen.

Glåmdal tingrett har ikke funnet noen formildende omstendigheter når deg gjelder overgrepene.

Men det er formildende at han har erkjent straffskyld på alle tiltalepunktene, og at han oppga navnene på alle de fire guttene han hadde forgrepet seg mot, etter at han ble arrestert.

Mannen, som er i 50-åra, er ikke tidligere straffet. Det er ikke klart om han kommer til å anke dommen eller ikke.