Hopp til innhold

Slik kan Kripos hjelpe

Kripos har innført det de kaller et omvendt binstandskonsept. Det betyr at etterforskere fra politidistriktene kan komme til dem for å få hjelp i saker med omfattende digitale bevis.

– Internett stiller helt nye krav til samarbeid, både fra vår side og politidistriktene.
En forutsetning for å lykkes, er at vi arbeider koordinert og i sanntid.

Det sier politioverbetjent John Ståle Stamnes i Kripos.

Den store flaskehalsen i disse sakene er gjennomgang av databeslagene.

«Proppen»

Hvert beslag inneholder enorme menger bilder og filmer. For politiet er dette ofte «proppen». Derfor har Kripos innført det «omvendte bistandskonseptet».

– I stedet for at vi reiser ut for å gi bistand, med de begrensninger det gir i forhold til utstyr, kommer etterforskere fra politidistriktene hit til oss. Her kan de bruke vår maskinpark for å gå igjennom beslagene raskt og effektivt.

Det er her det spesialiserte miljøet er - utstyret, kompetansen og direkte link til Interpols database over identifiserte ofre for overgrep på nett.

Og ikke minst er HMS-biten av stor betydning med tanke på belastningen det er å gå igjennom denne type materiale.

Film og lyd, som det er mye av i beslagene, representerer et langt
sterkere inntrykk enn bilder, påpeker Stamnes.

Mye tid å spare

Det tar kun en brøkdel av tiden å gå igjennom beslaglagt materiale på utstyret til Kripos i forhold til den tiden politidistriktene bruker på å gå igjennom beslag «hjemme».

– Vi arbeidet nylig sammen med Haugaland og Sunn-Hordland politidistrikt.
Beslag som de estimerte ville ta 23 dager å gjennomgå lokalt, benyttet de 4 dagsverk på her hos oss, forteller Stamnes.