SFO - ren oppbevaring

SFO er ren oppbevaring av unger noen steder. Andre steder er det teater, idrett og dataopplæring. 

Barn og ansatte på SFO på Magnor
Foto: Vera Wold

Sju av ti førsteklassinger i Hedmark og Oppland er på SFO (skolefritidsordningen). Men det er stor forskjell på hva slags tilbud de får der.

Tilbudet varerier fra kommune til kommue og fra skole til skole. Noen har frilek og spill som hovedinnhold, mens andre har kulturskole og flere aktiviteter i tillegg.

- Bare foreldrene bryr seg

Ikke alle er opptatt av innholdet i SFO, mener lederen i Utdanningsforbundet i Hedmark, Unni Gjelten.

- Jeg tror det bare er foreldrene som bryr seg om innholdet i SFO og ikke så veldig mange andre. Skolen har fokus som et sted for læring og det samme har barnehagen. SFO oppfattes som et sted der ungene er før og etter, sier Unni Gjelten.

Teater på SFO

På SFO på Magnor skole i Hedmark får ungene nå tilbud om å lage teater sammen med den amerikanske dramalæreren Patrick Walter.

- Jeg tror det blir et veldig bra tilbud. Vi har jo forming og sløyd fra før, men å få drama og teater inn, det tror jeg er midt i blinken for ungene, sier May Liss Hjerpseth.

Og med et slikt tilbud i SFO-dagen, slipper foreldre og unger å dra ut igjen på ettermiddagen for å være med på den samme aktivieteten.

Klær henger på gangen.
Foto: Scanpix

- Med egne barn og barnebarn har jeg mange ganger følt at SFO har vært ren oppbevaring. Hadde det vært et annet tilbud etter skola, så hadde nok jeg brukt det, sier Ellinor Brustad i Kulturskolen i Eidskog.

Få med fagutdanning

De som jobber på SFO i Hedmark og Oppland har som oftest ikke fagutdanning. Under ti prosent er lærere eller førskolelærere.

Det viser tall fra grunnskolens informasjonssystem.

Unni Gjelten i Utdanningsforundet er opptatt av at skolen og SFO har en felles plattform og god kvalitet. I dag er det for store forskjeller mener hun. 

- Det kan ha mange årsaker. Tilbudet avhenger av hva den enkelte kommunen og skole syns at SFO skal være. Arealene har også mye å si. Det bør være godt med plass både ute og inne. Vi mener det bør settes nasjonale standarder for dette, sier  Unni Gjelten.