Penger til utbygging Terningmoen

Det settes av penger til mer bygging på Terningmoen leir i Elverum.

I regjeringas forslag til statsbudsjett er det satt av 75 millioner kroner til Forsvaret i Innlandet.

Pengene går blant annet til planlegging av felles rekruttskole på Terningmoen og utstyr til soldatene i Rena leir.

Terningmoen, som har hatt plassmangel, skal kunne ta imot 1500 soldater.

Flere saker fra Innlandet