Lagmannsretten: Svein Jemtland får ikke møte sønnene

Tidligere anket Svein Jemtland besøksforbudet inn for tingretten, og fikk medhold. Nå har lagmannsretten bestemt at han likevel får forbud mot å møte sønnene.

Svein Jemtland

DØMT: Svein Jemtland er sømt til 18 års fengsel for drap på kona Janne i Brumunddal i desember 2017. Hun ble funnet død i Glomma etter å ha vært savnet i to uker.

Det var politiet som anket tingrettens kjennelse inn for lagmannsretten, og fikk medhold.

Svein Jemtland er dømt for drapet på sin avdøde kone, Janne Jemtland. Hun er også mor til deres to sønner, som nå ikke kan besøke faren. Under rettssaken i fjor vinter ble det i tingretten først vedtatt besøksforbud, noe Svein Jemtland aksepterte. Senere valgte han å anke, og fikk medhold. Nå har altså lagmannsretten kommet til motsatt konklusjon.

Alt om saken: Drapet på Janne Jemtland.

Åpner for telefonsamtaler

Ifølge lagmannsretten har kontakten mellom Svein Jemtland og hans sønner vært belastende for guttene, og at det derfor er korrekt å gi et besøksforbud.

Retten mener likevel at det vil være riktig ut fra situasjonen og de involvertes ønsker, at det skal tilrettelegges for noe kontakt. I praksis vil dette bety to telefonsamtaler i måneden med hver enkelt sønn, der drapssaken ikke kan være et tema.

– Dersom Svein Jemtland greier å overholde disse vilkårene, så er dette bra. Problemet er at han ikke har greid dette tidligere, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

Hun påpeker at Jemtland under opphevelsen av besøksforbudet hadde to muligheter til å snakke med barna. Ved begge anledningene snakket han om drapssaken, særlig med den eldste sønnen.

Samtalene var ikke overvåket, men sønnene har selv fortalt at Svein Jemtland tok opp det vanskelige temaet. Barna ønsker å ha kontakt med faren, men synes det er ubehagelig dersom faren fortsetter å snakke om drapssaken.

Rettssak mot tidligere politimann, dag 1

FORNØYD: Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen mener kjennelsen er riktig, og håper Svein Jemtland forholder seg til den.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK