Kongsgård blir solgt til private

Det er sterke reaksjoner på at Statsbygg vil selge den gamle kongsgården, Åker Gård i Hamar, på det private marked.

Den historiske Åker Gård ved Hamar kan havne på private hender. På kongsgården fra vikingtida er det gjort noen av de største arkeologiske gullfunn i Norden, men nå gir staten opp å skaffe nytt liv til gården.

Åker gård selges

Åker gård

Åker gård selges nå på det private markedet

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Åker Gård betraktes som et klenodium, og kulturhistorikere reagerer sterkt på at kongsgården fra vikingtida blir solgt til private.

Åker Gård var et matksentrum i Innlandet siden yngre jernalder og har hatt enn betydningsfull posisjon opp gjennom historien.

Unike funn

Sjur Harby

Arkeolog Sjur Harby er kritisk til salget av gården.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Det er gjort unike arkeologiske funn på Åker Gård med dateringer 4500 år tilbake i tid.

Her finner vi i dag bilder av de største gullfunnene i Norden, og den berømte Åkerspenna som den mest kjente, også internasjonalt, er funnet på Åker.

Arkeolog og kulturhistoriker Sjur Harby sier Åker har vært kongsgård i Vikingtida.

– Det forteller hvor viktig Åker var, hvilken maktkonsentrasjon, hvilken økonomisk betydning gården hadde, sier Harby som skriver bok om Åker Gårds historie.

Tidligere statsarkivar Per Øyvind Sandberg er også kritisk til at gården selges på det private markedet.

Staten vil selge

Bygningsmassen på 7.000 kvadratmeter har stått tom i lengre tid. Staten kjøpte gården av Forsvaret i 2005 for 24 millioner kroner. Det har blitt brukt mye penger på å forsøke å trekke virksomhet dit, uten å lykkes. Per i dag er det ingen interessenter.

Nå vil Statsbygg legge hele eiendommen på 104 mål ut for salg på det private marked.

– Dette er en situasjon som har tvunget seg fram som et resultat av at vi ikke vet hva vi skal bruke eiendommen til, sier driftsleder Marius Westlie i Statsbygg.

– Ingen kommentar

Vidar Westlie

Driftsleder Vidar Westlie mener det er fornuftig å selge gården på det private markedet.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Deler av Åker gård er vernet, og arkeolog Sjur Harby mener et klenodium som denne gården er, skal være i offentlig eie.

– Når det offentlige først har kjøpt gården for 24 millioner for noen år tilbake og pøst ut nye millioner i forsøk på å finne en anvendelse for gården, synes jeg man skal ta en runde til og spørre seg selv hvorfor det offentlige ikke har bruk for Åker Gård. En så sentralt beliggende og enestående gård i historisk sammenheng.

Riksantikvaren har fått saken på bordet, men vil foreløpig ikke kommentere den. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har gitt klarsignal for at gården legges ut for salg, noe som trolig skjer på nyåret.

– Det er fornuftig å slippe til andre som har en god tanke om hva de kan bruk Åker til, mener driftsleder Marius Westlie.