Flertall vil beholde boplikten for prester

Mens regjeringen trolig vil foreslå å oppheve boplikten for prester, vil flertallet av prestene beholde boplikten der det trengs for å sikre prestetjeneste.

Presteboligen på Nes

Presteboligen på Nes er en av presteboligene som i dag eies av Opplysningsvesenets fond. Den kan nå bli solgt til private hvis regjeringen går inn for å fjerne boplikten for prester.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Leder i Presteforeningen i Hamar bispedømme, Ringsaker-presten Torbjørn Granerud, bekefter at det er delte meninger blant prestene om boplikten:

I undersøkelser gjort gjennom flere år har det hele tiden vært en overvekt av prester som ønsker boplikt.

Torbjørn Granrud, leder Presteforeningen i Hamar bispedømme

Granerud mener prestene både for sin egen del og for menigheten sin del, ser fordelen ved å ha en bolig ved menigheten som også gjør at man lettere kan flytte til og fra uten å måtte kjøpe å selge.

– Pluss at man har en bolig som står og venter og som er tilrettelagt for tjenesten, sier Granerud.

Vil bare ha boplikt der det er nødvendig

Presteforeningen mener det beste er å begrense boplikten.

– Vi vil fortsatt ha boplikt, men kun der hvor det trengs for å sikre prestetjenesten. Der hvor det ellers er et godt fungerende boligmarked bør man kunne kjøpe og selge sin egen bolig, sier Granerud.

Opplysningsvesenets fond, OVF og kommunene eier nesten 100 presteboliger i Hamar bispedømme. OVF eier 65 og kommunene 31. 20 prester har fritak fra boplikten.

Vet ikke hvor mange som blir stående tomme

Hvor mange av boligene som blir stående tomme eller solgt hvis regjeringens forslag blir vedtatt, er ikke klart i følge Trond Glimsdal, personalsjef i Hamar bispedømme.

– Nei, per i dag har vi ingen oversikt over hvilke boliger dette vil gjelde. Vi er opptatt av å beholde boliger i de områder der vi vi trenger en bolig for å få prester til å søke ledige stillinger. Samtidig ønsker vi å stimulere til at prester kan investere i egen bolig i et velfungerende boligmarked.

Han mener det er vanskelig å si hvor attraktive de gamle presteboligene vil være på boligmarkedet.

– Det er veldig vanskelig å se. Jeg vet noen er blitt solgt. Hvis en skal bo i dem må det ofte investeres betydelig i isolasjon og fyringssystem, helst da med varmepumpe eller jordvarme som energikilde, sier han.

Torbjørn Granerud

Torbjørn Granerud er leder i Presteforeningen i Hamar bispedømme.

Foto: Arvid Torsgard / NRK