Mener psykisk helse bør inn som eget skolefag

– Det vil forebygge psykiske lidelser hos unge, mener leder i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson.

Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom, mener at temaet hvordan man takler følelsene egentlig burde starte allerede i barnehagen. - Både fordi det da blir lettere å snakke om følelsene man har, men også for de barna som har foreldre med sliter psykisk, sier han.

– Hvis man klarer å ha fokus på psykisk helse på en positiv måte på skolen vil man klare å få dagens barn og unge til å snakke om sin egen psykiske helse i langt større grad enn man gjør i dag, mener Lorentsson.

Han mener det er en billig investering sammenligna med de kostnadene man ser knytta til psykiske problemer i Norge i dag.

  • Se hva skoleelever selv mener om ha psykisk helse som eget fag i video lenger nede i saken!

Bør starte i barnehagen

Lederen i Mental Helse Ungdom mener at temaet hvordan man takler følelsene egentlig burde starte allerede i barnehagen. Både fordi det da blir lettere å snakke om følelsene man har, men også for de barna som har foreldre med sliter psykisk.

– Hvis man får en bred satsing på psykisk helse i barnehage og skole vil barna etterhvert klare å snakke om hvordan de selv har det og hvordan mamma og pappa har det, sier Lorentsson.

Han mener temaet bør komme inn som eget fag i grunnskolen på lik linje med kroppsøving og det at grunnskolelevene følges opp av tannhelsetjenesten.

Ved å sette fokus på at psykisk helse er noe alle har et ansvar for, ville vi kunne forebygge psykiske problemer, og vi ville kunne forebygge mobbing.

Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Opp til hver enkelt rektor

I forbindelse med opptrappingsplanen fra 1999-2006 var psykisk helse i skolen en fellessatsing. Helsedirektoratet utarbeida i samarbeid med Rådet for psykisk helse et skoleprosjekt som fikk navnet Psykisk helse i skolen.

Grunnen var at det var lite informasjon retta mot ungdom, og undersøkelser viste at ungdom ønska å lære mer om psykisk helse.

– De svarte at det angår deres hverdagsliv, derfor var det viktig at det var et tema, sier Hege Bakke, rådgiver i Rådet for psykisk helse.

Foreninga Voksne for barn laget også et skoleprosjekt, Zippis venner, som kan brukes på småtrinnet i barneskolen. Men det foreligger ikke noe pålegg fra Kunnskapsdirektoratet om at skolene skal bruke noen av disse skoleprosjektene.

– Det er opp til hver enkelt kommune og rektor. Det finnes heller ingen oversikt over hvor mange skoler som bruker det, sier Hege Bakke.

Skoleprosjektet er evaluert av blant elever på ungdomsskoler i Tromsø, og der svarer elevene sjøl at effekten av repetisjon av temaet er stor.

Det behøver ikke være en time i uka, men jo oftere man har fokus på det i skolen jo bedre effekt har det.

Hege Bakke, rådgiver i Rådet for psykisk helse

Hun sier at alle som jobber med barn ser problematikk knytta til psykisk helse foran seg hver dag.

Ungdommer ved Ener ungdomsskole i Hamar forteller hva de synes om forslaget om psykisk helse som fag i skolen.

I videoen får du se hva elevene på Ener ungdomsskole i Hamar mener om psykisk helse som eget fag i skolen.

– Er allerede integrert i mange fag

Leder av Utdanningsforbundet i Hedmark, Tone Stagnes Gjerstad, er ikke uenig i at det er viktig å ha fokus på psykisk helse i skolen, men hun sier det allerede er integrert i en del fag på skolen.

Det er mange som ønsker mye inn i skolen. Det er viktigere å integrere det inn i de fagene som er på skolen enn at det blir eget fag, sier hun.

Gjerstad viser til at elevene leser tekster i for eksempel norskfaget om barn og unge som har det vanskelig, og at det kan gi naturlig grunnlag for diskusjon rundt temaet. Hun sier det også kommer inn i fag som RLE og helsefag.

Hvis det skal inn som eget fag i skolen må det behandles av politikerne på Stortinget.

Men jeg er enig i at skolehelsetjenesten og spesialrådgivningen på skolen burde blitt styrka for at skolene bedre skal kunne ivareta elevene, sier hun.