Barnehage i Hamar vant miljøpris

Klukhagan barnehage fikk miljøpris og 50 000 kroner. Barnehagen har fått ned søppelforbruket med ett tonn, og trekkes frem som en inspirasjon for andre.

Klukhagan barnehage fikk miljøpris og 50 000 kroner. Barnehagen har fått ned søppelforbruket med ett tonn, og trekkes frem som en inspirasjon for andre.

I Klukhagan er miljøspørsmål og resirkulering temaer som barna forholder seg til daglig.

Barna i Klukhagan barnehage i Hamar blir tidlig involvert i klimautfordringene. Helt fra toårsalderen deltar ungene i kildesortering, gjenvinning og kompostering, og denne innsatsen ble i dag belønnet med Utdanningsforbundets klimapris.

Prisen deles ut i samarbeid med Naturvernforbundet og går til barnehager, skoler eller utdanningsinstitusjoner som involverer barn eller unge i klimautfordringene.

– En foregangsbarnehage

Klukhagan har klart å redusere avfallet med imponerende ett tonn årlig, og juryleder Steffen Håndal var full av lovord om barnehagens satsing.

– Klukhagan har integrert klimatenkingen på en eksemplarisk måte. De tar utgangspunkt i barns nysgjerrighet og stimulerer den. Slikt sett er de en foregangsbarnehage jeg håper kan inspirere andre, skryter Håndal.

Tidlig krøkes

Miljøsatsingen har gjort at barnehagen har redusert søppelmengden med ett tonn årlig, og jorda fra komposteringen brukes i et eget drivhus der de dyrker grønnsaker. Miljøarbeidet begynner tidlig, og det mener ledelsen i barnehagen er en stor fordel for barna.

– Vi har egne miljømål for hver aldersgruppe i barnehagen, så de lærer miljø hele veien. Når de begynner på skolen har de masse kunnskap om energisparing, dyr- og plantearter og miljøforskning, så jeg er helt sikker på at dette er nyttig å ha med seg, sier daglig leder Mette Fjørtoft til NRK.

Satsingen på klima og miljø har vært der fra starten, og det er ikke bare barn som er målet for Klukhagans miljøutdanning.

– Da vi startet opp i 2008 ønsket vi å skape større bevissthet hos både barn og foreldre om miljø og klima. Dette har vært fokuset vært fra dag én og dette blir vi bare bedre og bedre på, sier Fjørtoft.