Video på mobil, nettbrett og smart-TV

Spilleren kan brukes både via trådløst og mobilt nettverk. Vær oppmerksom på at mobilnettet har kapasitetsbegrensninger som gjør at seeropplevelsen ikke alltid vil være optimal. Bruk av mobilnett (4G, 3G og EDGE) kan også medføre store kostnader. Trådløst nett er derfor å anbefale.

Hvis du bruker mobil eller nettbrett til avspilling mens du beveger deg mellom 3G -nett og Edge-nettet, kan du oppleve brudd i strømmene. Dersom Wifi er aktivert men du ikke er i nærheten av et Wifi nettverk du kan bruke, vil enheten kontinuerlig lete etter et tilgjengelig nettverk, og dette kan medføre ytterligere brudd i avspillingen. Slå av Wifi for å begrense avbruddene.

Spilleren støtter følgende mobiler og nettbrett:

Mobiler:

• Apple: iOS7 og nyere. Har du en eldre telefon enn iPhone 4, eller du ikke har oppdatert telefonen til ny programvare, kan du oppleve problemer.

• Android: 4.4.4 og nyere

NRK kan ikke garantere at alle Android-enheter støttes. Dette er fordi produsentene ofte endrer selve operativsystemet på nye modeller. F.eks vil nok ikke ZTE Blade støttes. Vanlige modeller av Samsung, HTC og Sony støttes.

• Windows Phone: Windows 10 og nyere

Nettbrett:

• Apple: Samtlige iPad-modeller støttes

• Android: version 4 og nyere

NRK kan ikke garantere at alle Android-enheter støttes. Dette er fordi produsentene ofte endrer selve operativsystemet på nye modeller. For eksempel Kurio støttes ikke.

• Windows Surface: Windows 10 og nyere

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg ikke HD-kvalitet fra mobilt nett?

Hvordan er det med mobilbruk fra utlandet?

Hvilke telefoner støttes?