Informasjon fra NRK

NRKs tilbud – tilgjengelighet

NRKs tilbud skal være lett tilgjengelig og universelt utformet - se oppdatert informasjon på hjelp.nrk.no/tilgjengelighet/.