Hopp til innhold

Hvor finner jeg teksting?

NRKs programmer er som regel alltid tekstet. Klikk på knappen formet som en snakkeboble som du ser nede til høyre i videoavspilleren. Knappen vil skru av og på teksting. Dette gjelder alle programmer i opptak.

For teksting på iPhone / iPad må du første velge fullskjerm og deretter aktivere teksting via tekstknappen (lengst nederst og til høyre i avspillingsvinduet).

Du kan også lese all teksting til et program. Trykk på overskriften "Teksting" som er plassert under programtittelen i avspilleren.

Hvis et program mangler teksting, gi beskjed til NRK Publikumsservice.