Stillbilder til NRK

Bilder skal leveres i både bredde – og høydeformat. De skal ha høy oppløsning og god kvalitet.

Oppdrag Sognefjorden
Foto: Flash Studio