Pitching av dokumentarer på BIFF 2018

Også i år arrangerer NRK pitch for enkeltstående dokumentarer på Bergen Internasjonale Filmfestival. Frist for å sende inn forslag er onsdag 15. august.

BIFF NRK

Pitchen er kun for enkeltstående dokumentarer, og vi legger stor vekt på ideer og prosjekter som speiler norsk virkelighet og forteller gode historier fra Norge. Vi ser at det totalt sett kommer for få gode forslag her. NRK har en forpliktelse til å speile det norske samfunnet, og vi håper dere er motiverte til å bidra med dette.

Unike og ambisiøse
Vi ønsker innspill til enkeltstående dokumentarer som er ambisiøse, både i uttrykk og tematikk. Vår hovedprioritering er unike historier som treffer et bredt publikum, med NRK1 som primær publiseringsplattform.

Dette øker kravet til historiens relevans og fortellermåte. Tydelig anslag og motor er viktige kriterier. Historiene skal oppleves som vesentlige for en bred målgruppe og være interessante nok til å bli prioritert av et innholdsmettet publikum.

Det er viktig for oss at filmene:

  • Er skreddersydde for TV-mediet
  • Taler til et TV-publikum på en ekstrovert og åpen måte
  • Forteller noe nytt, tar oss med til steder vi ikke har vært, eller steder vi ikke kommer til
  • Setter agenda og genererer reaksjoner ut over seg selv
  • Fanger tidsånden
  • Dyrker de gode karakterene – der noe står på spill
  • Får publikum til å investere emosjonelt
  • Oppleves som Virkelig. Ekte. Sant

Vi ser primært etter nye prosjekter for utvikling. Siden vi ønsker å komme inn i en tidlig fase vil det ikke være aktuelt med prosjekter som er ferdig utviklet, som er presentert før eller som allerede er i produksjon. Første gangs visning på NRK er en forutsetning.

Frist for å sende inn forslag er 15. august.

Tilbakemelding vil komme i begynnelsen av september. Pitchen finner sted i Bergen tirsdag 2. oktober, og den vil være lukket. De som får anledning til å delta vil få tildelt egen tid for å pitche. Det forventes at alle selskaper som pitcher er representert på prisutdelingen onsdag kveld, 3. oktober. De som deltar på selve pitchen vil også få gratis akkreditering til Filmfestivalen.

Fyll ut Skjema for innspill og merk det med BIFF 2018. Sendes til Eksternredaksjonen

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator Mai-Tove Hansen

Vi gleder oss til mange gode forslag