Har du nye forslag?

NRK opererer med to frister for innsending av nye idéer. En på vårparten og en på høsten. I god tid før fristene vil vi publisere behovsmeldinger som er basert på vår overordnende strategi og målsetting. Dette vil komme i midten av februar 2019.

10 på topp med Stian «Staysman» Thorbjørnsen
Foto: NRK

Vi vil da publisere en kalender med datoer for innlevering og tilbakemeldinger, samt en nøyaktig beskrivelse av hvilke behov vi vil ha i de ulike sjangrene fremover.

Utenfor fristene vil vi bare unntaksvis behandle nye forslag. Terskelen for dette er høy og det vil kun være en sikkerhet for oss at vi ikke går glipp av helt unikt innhold, eller innhold som må vurderes utenfor det ordinære årshjulet.

(NB! Dramaprosjekter for voksne kan sendes inn fortløpende).

Valgbart innhold

Strømmetjenester med verdensklasse drama skaper forventninger hos publikum. Nå forventer de verdensklasse historiefortelling i alle sjangere, og vi må sørge for å tilby publikum innhold som innfrir disse forventingene. Vi må fortelle historier som er viktige i vår tid, historier som overrasker og får folk til å bry seg.

Derfor er det viktig at alle innspill har et høyt ambisjonsnivå og innfrir følgende:

Valgbart innhold

  • som danner et grunnlag for et innholdsunivers
  • som står ut og bryter vannflaten
  • som fungerer som en motor inn i NRKTV/NRKRadio
  • der NRK er en tydelig avsender
  • historiefortelling i verdensklasse
  • utvikling av innhold basert på innsikt i målgruppen
  • innhold som speiler mangfoldet i det norske samfunnet

Innholdet må styrke NRKs overordnede mål:

I tillegg til å treffe publikum, må innholdet bidra til å styrke NRKs overordnede langtidsstrategi. Frem mot 2020 har vi satt oss følgende mål:

  • NRK styrker og utvikler demokratiet
  • NRK samler og engasjerer alle som bor i Norge
  • NRK er en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse

Disse målene gir en overordnet retning for hvilket innhold vi skal produsere og hvordan det skal treffe publikum.