Ekstra strategidag for eksterne leverandører

Ønsker du å levere innhold til NRK? Da er du invitert til å delta på strategisamlingen vår den 5. januar.

Radiohuset med NRK-flagg
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

For å kunne være en solid leverandør for NRK i fremtiden, er det avgjørende å ha inngående kjennskap til NRKs innholds-, publiserings- og produktstrategi, og de prioriteringer som følger av de strategiske føringene. Samtidig trenger vi i NRK også innspill fra våre samarbeidspartnere for å finne og forme det rette innholdet som svarer på strategiene våre, og hvordan vi skal kommunisere dette innholdet ut til vårt publikum.

Den 24. januar presenterer vi de behovene som vi mener svarer best på strategiske utfordringer i 2019 og fremover. Vi har allerede møtt mange viktige aktører blant våre leverandører der vi i en uformell setting har diskutert både strategiene og tolkningen av dem, men forstår at enda flere ønsker å delta enn de vi har hatt samlinger med. Derfor inviterer vi til nok en samling fredag 5.januar kl 10.30 på Marienlyst. På møtet presenterer Jørgen Heid og Petter Wallace NRKs langtidsstrategi, og deler sine tanker om den videre prosessen.

Hvis du ønsker å delta, send en epost til eksternredaksjonen@nrk.no, med navn, selskap og e-postadresse. Maks to personer per selskap. Vi kan ta imot opptil 20 personer og må ha påmeldingen senest tirsdag 2. januar kl 12.00.