Bli med på online smittevernkurs 3. juni

Jobber du med tv-produksjon? Nå kan du skaffe deg dokumentert kompetanse om smittevern. NRK og Bransjerådet for film har utviklet et kurs for å gi grunnleggende kompetanse for å ivareta smittevernarbeid ved film og tv-produksjoner.

Hvitt munnbind liggende på brunt underlag
Foto: Karina Kaupang Jørgensen

Kurset avholdes over to økter onsdag 3. juni:

Økt 1 : kl.09.00-11.00

Økt 2: kl. 13.00-15.00

Etter gjennomført kurs kan du gjøre rede for gjeldende lover og reguleringer på smittevernområdet.

Du vil også kunne gjøre risikoanalyser, lage tiltaksplaner og lære om hensiktsmessig samarbeid med produksjonsledelse, HMS-leder, verneombud og tillitsvalgte.

Nærmere informasjon om program og teknisk løsning ettersendes etter påmelding.

Meld deg på (og les mer om) kurset her https://www.virke.no/webinar/smittevern/