Verdensarv på Vega

Bli med til Vega og øyene utenfor . Der har ærfuglen og menneskene et helt spesielt forhold til hverandre...

Ærfugler i trekk
Foto: Colourbox

Museum har besøkt Vega og øyene vest i havet på Helgelandskysten. Der har mennesker og ærfugl utviklet et helt særegent samspill. Øyboerne bygget reirplasser til fuglene. Mens mennene var på fiske, sørget kvinner og barn for at ærfuglen fikk hekke i fred. Ærfuglen ga dun og egg tilbake.

Fuglevenner

Thorvald Mathisen med E-hus på Skjærvær.

Thorvald Mathisen med E-hus på Skjærvær.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Pensjonert fisker Torvald Mathisen har vært en del av denne tradisjonen. Han vokste opp på Skjærvær, den ytterste, bebodde øya.
- Da ærfuglen var på søk etter hekkeplass, måtte vi ta hensyn og holde oss inne, forteller Mathisen.

Samspill

Forfatter Inga Næss på E-huset Vega.

Forfatter Inga Næss.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Forfatter Inga Næss er født på Vega, men familien flyttet ut da hun var seks år gammel. Nå bor hun deler av året på Vega og har sett det som sin oppgave å dokumentere dette unike samspillet mellom mennesker og natur. Næss har bygget opp Ærfuglmuseet på Nes på Vega og formidler historien til turistene som strømmer til øya.

Verdt å ta vare på

Per Morten Gulsvåg og Thorvald Mathisen.

Per Morten Gulsvåg og Thorvald Mathisen.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

I 2004 vedtok Unesco at Vega skulle bli verdensarvområde. Lederen for Vega Museum, Per Morten Gulsvåg, sier det er krevende å forvalte verdensarven. Statusen er betinget av at det unike samspillet mellom fugler og mennesker må fortsette. Interessen blant grunneierne på øyene er fortsatt stor og nye ”e-hus” bygges, og fuglene passes nøye på. Det må 60-70 reir til for å få ett kilo dun, - nok til en dyne. Ikke rart kiloprisen for verdens beste isolasjon er rundt 30 tusen kroner.

Spennende historie gis til deg i Museum, NRK P2, lørdag 16/7 kl. 16.03, og søndag 17/7 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Du kan høre programmet i nettradio og laste det ned som podkast, ved å klikke på denne lenken .