NRK Meny
Normal

Salmenøtta 28. mars 2010

Ved inngangen til den stille uke handler det om påske, Jesu lidelse og død i Salmer til alle tider. Lytternes ønskesalmer er også preget av høytiden som nærmer seg.

Jesus og en liten, gul kylling
Foto: El Greco / Scanpix

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 17 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Også denne søndagen blir det ønskesalmer innsendt av lytterne. Det har kommet inn flere hundre brev, noe som forteller at det er noe tidløst og evig over salmeskatten. Programmet bærer sitt navn med rette; salmene overleveres fra generasjon til generasjon og gir trøst og oppmuntring til alle tider.

Artur Erikson - Jag gick i dag der Jesus gått
Skruk - Klippe du som brast
Gunstein Draugedalen - Jeg ser o Guds lam å stå
Mannssambandet - Her under korset
Bodil Arnesen - Jeg har en venn som har gitt sitt liv
Frikirkekvintettet - Takk, at du tok mine byrder
Skruk - Kyrie
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 28. mars

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

«Det korset min frelser har båret som sitt, var mitt»

Send inn svaret og ditt salmeønske til e-postadressen salmer@nrk.no eller på et postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. Husk navn og adresse! Vinnerne trekkes søndag 11. april.

Forrige ukes nøtt

Riktig svar sist søndag skulle være «Såkorn som dør i jorden», og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Anne Marie Brundtland, Tromsø
Modulf Aukan, Tustna
Tanita Larsen, Flatåsen

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 28. mars kl 22.05