Salmenøtta 20. september 2009

Jesu ord om ikke å være bekymret kan virke provoserende. Det finnes da ikke et slikt liv! I ukas Salmer til alle tider får du høre musikk som kan lette bekymringene.

Odd Nordstoga

Odd Nordstoga er bare en av artistene Helge Gudmundsen serverer musikk fra i ukas Salmer til alle tider.

Foto: Fin Serck-Hanssen

Salmer til alle tider har vært på lufta i snart 16 år. Hver søndag kl. 22.05 er Helge Gudmundsen på plass. Han har vært programleder alle disse årene og lar oss få høre salmer som mange mener er en del av vår kulturarv. Men programmet viser også hvordan salmene er i utvikling hva angår musikk og tekst. Dessuten er salmene som en utstrakt hånd inn i den enkeltes livssituasjon, til trøst og oppmuntring.

Jesu ord om ikke å være bekymret kan virke provoserende. Det finnes da ikke et bekymringsløst liv! Og hva har salmene med mine bekymringer å gjøre? Du finner nok ikke lettvinte løsninger, men kanskje kan salmene være til hjelp likevel. Mange av dem er skrevet av mennesker som inderlig godt vet hva bekymring er.

Louis Armstrong - Nobody knows
Odd Nordstoga - Tårnhøye bølger
Kari Bremnes - Blott en dag
Sondre Bratland - Leid milde ljos
Anne Hilde og Arve Reigstad - Du omsluter meg
Marianne Juvik Sæbø - Ingen er så trygg i fare
Kirsten Bråten Berg - De unge slekter (Min salme)
Oddrun Hyttedalen - Aftenbønn
Bodil Arnesen - Velsigning

Salmenøtta søndag 21. september

Fra hvilken salme er denne strofa hentet?

”Hånd og munn og hjerte”

Send inn svaret til e-postadressen salmer@nrk.no .

Forrige ukes nøtt

Riktig svar sist søndag skulle være ”Jeg ser deg, O Guds lam”, og vinnere av salmekruset ble:

Salmekrus
Foto: Helge Helgheim / NRK

Karin Johanne Braaten, Sannidal
Sveinung Sørhus, Blomsterdalen
Kjell Bergsjordet, Lillehammer

Vi gratulerer!

Salmer til alle tider, NRK P1, søndag 21. september kl 22.05