Hedendom møter kristendom

Hogbacks er norrøne gravstøtter, formet som små vikingehus, rikt dekorert og med en kneblet bjørn i hvert møne. Historien om disse sjeldne steinskulpturene, som bare finnes noen få steder i Yorkshire, får du i Museum.

Bjørnene er kneblet og holder vikingehuset fast med skarpe klør.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Midt i den lille landsbyen står St. Thomaskirken i Brompton, fem mil nord for York.
Foto: Øyvind Arntsen

I den lille landsbyen Brompton, på landsbygda i nordre Yorkshire, finnes en ”vikingeskatt” av stein. Inne i St.Thomaskirken står det til sammen syv hogbacks og tre steinkors.

Hogbacks er noen helt spesielle, anglo-skandinaviske steinskulpturer. Rikt ornamenterte og med stor detaljrikdom forestiller de små vikingehus, omtrent på størrelse med en griserygg, derav navnet.

Hogbacks, norrøne gravstøtter.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Ved hvert møne stiger det en bjørn opp fra jorden og holder rundt huset med klørne. Som regel har bjørnene en munnkurv, men noen steder er ikke bjørnene kneblet, og det er også et eksempel på at fenrisulven har tatt bjørnenes plass.

– Slike steinskulpturer finnes bare i områder med norsk vikingebosetting på 800 og 900-tallet, sier arkeolog Gareth Williams. De få eksemplarene som finnes andre steder i England og Skottland står enkeltvis, men i Brompton fant man hele 10 Hogbacks gravd ned under gulvet i middelalderkirken.

Arkeolog Gareth Williams.

Arkeolog Gareth Williams.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– York var nok hovedstaden for norrøn bosetting i Northumbria, men det har også vært andre, viktige norrøne sentre på 900-tallet, sier Williams, som mener at nettopp Brompton, fem mil nord for York, må ha vært et slikt sted. -

- Dette viser møtet mellom hedendom og kristendom, mellom den anglosaksiske kulturen og de første, norrøne innvandrerne som slo seg ned for godt, sier Gareth Williams.

Hør spennende historie i Museum, i NRK P2, lørdag 22/5 kl. 16.03 og søndag 23/5 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Hør Museum i nettradio
Hør NRK P2 direkte her