Eldrebølgen kommer!

Norge får store utfordringer de nærmeste tiårene, med flere gamle og stadig færre i yrkesaktiv alder. Fenomenet kalles eldrebølgen og er månedens tema i november på NRK Gull.

Eldrebølgen kommer!
Foto: Scanpix

Ordet ”eldrebølgen” er ganske nytt – og hva ligger egentlig i det? Skal det oppfattes positivt eller negativt? Radioselskapets Christine Lossius Thorin snakket med direktøren i Språkrådet Sylfest Lomheim:

Hør: Sylfest Lomheim om eldrebølgen

Sykehjem
Foto: Lars Pehrsson / Scanpix

65 000 nye pensjonister

Alle de som ble født i åra like etter krigen, den såkalte 68-generasjonen går snart ut av arbeidslivet. Fram til 2013 skal 65.000 flere eldre ha pensjoner, helsetjenester og omsorg. Forsker Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå har arbeidet mye med virkningene av eldrebølgen:

Hør: Virkningene av eldrebølgen

Utgiftsbombe

Hvordan tenker så yngre mennesker om den foreløpig udetonerte utgiftsbomben som det økende antallet eldre representerer. For snart seks år siden la Pensjonskommisjonen fram forslaget sitt til nytt pensjonsystem. Det yngste medlemmet i kommisjonen var 30 år og uenig i hele forslaget. Resten var ”gamlinger” på 50 – 60 år, og kommer ikke til å merke forandringene selv, noe Petre Nå reagerte på i sendingen sin 13. januar 2004.

Hør: P3 Nå om eldrebølgen

Astrid Nøklebye Heiberg
Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

Forsker og politiker Astrid Nøklebye Heiberg har skrevet bok om å bli gammel, og har råd til dem som skal surfe på eldrebølgen i åra som kommer. Sjur Sætre møtte henne i august 2007:

Hør: Astrid Nøklebye Heiberg - om å bli eldre

Månedens tema – hver mandag i november på NRK Gull. I de kommende ukene i november vil NRK Gull se nærmere på andre aspekter ved det å bli gammel.