Hopp til innhold

Langsomt ble landet vårt eget

Langsomt ble landet vårt eget
med grøde av hav og jord,
og slitet skapte en ømhet,
en svakhet for liv som gror

Det var dette diktet av Nordahl Grieg som Sverre Steen lånte en linje av da han holdt foredragserien ”Langsomt ble landet vårt eget” på 1960-tallet.

Riksforsamlingen på Eidsvoll av Oscar Arnold Wergeland

1814: Riksforsamlingen på Eidsvoll, av Oscar Arnold Wergeland

Her ble lytterne tilskuere til Norges historie, fra de første sankere og veidemenn som kom hit for 8 – 10 tusen år siden, til Riksforsamlingens menn møttes på Eidsvoll i 1814.


Folkeopplysningstanken sto sentralt hos historieprofessor Sverre Steen. Han var den store fortelleren i norsk historieforskning på 1900-tallet. Han mente det var viktig å kommunisere slik at ”alminnelige mennesker som har gått i en alminnelig skole” skjønte hva det dreide seg om. "Det er ikke morsomt å skrive bare for en sekt av fagfolk", sa Steen en gang.

I 1967 tok han altså for seg hele Norgeshistorien i en serie foredrag som mange eldre NRK-lyttere fortsatt husker med glede. Her tenkte han høyt i en muntlig og lettfattelig form: Når kom folk til Norge? Hva var forholdet mellom Kongen og kirken? Hva var grunnen til at 1300-tallet var så katastrofalt for befolkningen? Fikk Norge egentlig friheten i gave i 1814?

Sverre Steen

Historieprofessor Sverre Steen, Oslo 1968

Foto: Scanpix / NTB


I sommer sender NRK Gull en reprise av Sverre Steens klassiske foredragsserie, som også er kommet ut i bokform. Serien består av 14 halvtimes foredrag, og går i sendetida for ”P2-akademiet” på mandager fra 1. juli.


Her er sendedato og tittel på foredragene
:


1. juli: Menneskene kommer
8. juli: Europa oppdager Norge
15. juli: Riket grunnlegges
22. juli: Kongen og Kirken
29. juli: Ættbåren til Norges rike
5. august: Storhetstid
12. august: Nedgangstid
19. august: Norges plass i dobbeltmonarkiet
26. august: Danmark-Norge styrket innad, svekket utad
2. september: Nydannelser i næringslivet
9. september: Bøndene velger frihet for trygghet
16. september: Embetsmann og borger stiger fram
23. september: ”Enige og tro til Dovre faller”
30. september: Tap og vinning. Epilog


Skru på din dab-eller nettradio og hør ”Langsomt blir landet vårt eget” på NRK Gull på mandager fra 1. juli: kl 01.30, 05.30, 093.0, 13.30,17.30, eller 21.30.