Selskapet har kompensert for økte råvarepriser med prisøkninger.

Orkla Brands, som står bak merkevarer som Stabburet, Sætre og Lilleborg, hadde et noe lavere resultat.

Svakere kjekssalg

Nedgangen skyldes blant annet svakt salg av enkelte kjeks- og godterivarer mot slutten av året og bortfall av eksportleveranser for Lilleborg.

– På tross av krevende markeder er det tilfredsstillende å se at Orkla Brands opprettholder sine sterke markedsposisjoner i Norden, samtidig som de gjennom prisøkninger har kompensert for økte råvarepriser. Vi er også godt fornøyd med at de iverksatte tiltakene i Russland nå gir resultater, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen i Orkla.


Industrikonglomeratet har fortsatt planen med nedsalg av aksjer gjennom 2011, og totalt har det kvittet seg med aksjer for 4,5 milliarder kroner gjennom året.

– Styrket handlefrihet

– Vi har gjennom 2011 styrket vår finansielle handlefrihet gjennom salget av Elkem og nedsalget i aksjeporteføljen, samtidig som vi har utbetalt betydelig kapital til våre aksjonærer, sier konsernsjefen.

For 2011 som helhet hadde Orkla et driftsresultat på 2,9 milliarder kroner, mot 4,2 milliarder kroner året før.