Avgjerda vart gjort kjend for dei tilsette på eit allmøte ved 19-tida i kveld. Nedlegginga rammar også samrbeidsbedrifta SIC.

Dermed har REC lagt ned all produksjon av solceller her i landet. Selskapet meiner det er for dyrt å produsere her.

Tidlegare har REC lagt ned produksjonen i Glomfjord i Nordland, der 200 tilsette miste jobben.