21.12.2014

90 års radiohistorie

Jan Erik Steen - Norsk Radiomuseum (Foto: Jon-Annar Fordal/NRK)

Lever og ånder for gamle radioer: Jan Erik Steen ved Norsk Radiomuseum.

Foto: Jon-Annar Fordal/NRK

Jan Erik Steen startet for 30 år siden med å samle på radioapparater. Nå har han bygd om et gammelt småbruk til et stort og flott radiomuseum ved Selbusjøen i Sør-Trøndelag.

I NRK P1 langfredag kan du bli med Haakon Blaauw til det gamle småbruket som har blitt et stort og flott radiomuseum ved Selbusjøen i Sør-Trøndelag.

Jan Erik Steen startet for 30 år siden med å samle på radioapparater. Hjemme i Trondheim hadde de et stort uthus der han etter hvert fikk plass til 700-800 apparater.

- For 50 år siden hadde radiolytting en helt annen betydning enn hva TV-titting i dag har. Samlingsstundene rundt radioen var en viktig del av dagliglivet i familien. Det var mye mer følelse knyttet til radio den gangen enn det i dag er til fjernsyn. Vi brukte fantasien på en helt annen måte. Når vi for eksempel hørte på hørespill i barnetimen, da var vi også helt med i stykket!

Norsk Radiomuseum i Selbu i Sør-Trøndelag (Foto: Jon-Annar Fordal/NRK)

Jan Erik Steen (61) blir nesten våt i øynene når han snakker om dette. Søndagens Sølvsupergjest har i Sjøbygda i Selbu i Sør-Trøndelag bygget opp et enestående radiomuseum som tar for seg 90 års radiohistorie, fra 1890 til 1980.

- Etter at TV-en for alvor i 1960-årene gjorde sitt inntog i de norske hjem, ble mye forandret både med hensyn til det sosiale mønstret og til det å fantasere, sier bl. a. Steen i samtalen med programleder Haakon D. Blaauw.

Sett på som en tulling

- Det var i fjor at Jan Erik Steen åpnet sin livsdrøm for publikum. Et tidligere gårdsbruk som trondheimsmannen kjøpte i Sjøbygda i Selbu var da gjort om til et levende radiomuseum. Omkring 800 radioapparater fra svunne tider er stilt ut og i tillegg har han et nesten liknende antall som han foreløpig ikke har funnet plass for.

- Jeg innrømmer at det var et dristig valg, og det var ganske mange som gikk rundt og snakket om ”den tuillingen som skulle drive et museum i Sjøbygda, ganske langt fra folk”. Men jeg stolte på ideen og i fjor hadde jeg over 10 000 besøkende.

Etter min mening bør et museum nødvendigvis ikke ligge i en by, men på et sted som kombinerer museumsbesøket med en utflukt. Jeg er overbevist om at hadde jeg satset på Trondheim, hadde jeg ikke hatt det store besøket som jeg har hatt her i Selbu, sier Steen.

Samlet i 30 år

Jan Erik Steen startet for 30 år siden med å samle på radioapparater. På hjemstedet i Trondheim hadde de et stort uthus der han etter hvert fikk plass til 700-800 apparater.

- Problemet var at med så mange apparater, ble det ingen plass til folk, innrømmen sølvsupergjesten. Et besøk på Norsk Radiomuseum i Selbu viser også linken mellom navnet på radioprogrammet Sølvsuper og radiomodellene med samme navn.

- Sølvsuper nr. 4, fra årene 1947/48, var en tilnærmet folkemottaker, sier Steen som også har lagt vekt på å vise den norske produksjonen av radioapparater. I en periode var det hele 50 radiofabrikker i Norge, med Tandberg, Radionette og Edda i Trondheim som de førende.

Programmet ble første gang sendt i Sølvsuper i NRK P1 2. september 2007.