Midlertidig stopp i investeringer

NRK vil kun unntaksvis bestille nye programmer fra eksterne produsenter i første halvår 2012.

NRK
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Eksternredaksjonen i NRK har investert over 400 millioner kroner i norsk TV-produksjon som skal leveres i 2012 eller senere.

For å sikre NRK en større fleksibilitet og redusere tiden fra bestillingen til sending, vil vi ikke investere ytterligere midler i produksjon før sommeren 2012. Kun når NRK har helt spesielle sendebehov som skal fylles, eller når det foreligger andre helt spesielle grunner, vil vi gjøre unntak fra denne bestillingsstoppen.


Vi mottar gjerne forslag fra produsenter første halvår 2012, men skylder å gjøre oppmerksom på at vi altså kun unntaksvis kan ferdigbehandle henvendelsene før til sommeren.