Sparte flere tusen kroner på denne telefonsamtalen