Vi har spurt flere forskjellige mennesker om hvilket forhold de har til Samenes nasjonaldag.

Noen lenker seg fast – andre setter sin lit til kjerringa

Vi har spurt flere forskjellige mennesker om hvilket forhold de har til Samenes nasjonaldag.